تبیین جایگاه آموزش و پرورش در توسعه همه جانبه کشور از اهداف اجلاس رؤسا می باشد

تبیین جایگاه آموزش و پرورش در توسعه همه جانبه کشور از اهداف اجلاس رؤسا می باشد

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش ، مرتضي بينش  در حاشيه سي و سومين اجلاس رؤساي آموزش و پرورش مناطق كشور كه در سالن اجلاس سران در حال برگزاري است  ، اظهار كرد :  محدوديت رشته ها و فرسودگي امكانات سخت افزاري هنرستان ها ، به روز نبودن اطلاعات مشاورين ، كمبود نيروي انساني متخصص به ويژه در دوره ابتدايي ، ازدياد نيروي ناكارآمد ، نبود توازن در نيروي انساني و جنسيت آن ، كمبود شديد فضاي آموزشي ، فرسودگي ساختمان مدارس ، دو نوبته شدن مدارس ، وجود كلاس هاي درس غير ايمن و نارضايتي والدين و دانش آموزان از مهم ترين مشكلات اجرايي آموزش و پرورش شهرستان سبزوار مي باشد.

      رئيس اداره آموزش و پرورش شهرستان افزود: آشنايي و فهم دقيق و درست مديران از سياست هاي كلان آموزشي كشور ، بررسي و تحليل مسائل كلان آموزش و پرورش و ارتباط با ساير دستگاه ها ، تبيين جايگاه آموزش و پرورش در توسعه همه جانبه كشور ، بررسي مسائل اختصاصي در كارگروه ها و ارائه راهكارهاي مختلف و تعيين مسير و هدف براي مديران و ايجاد درك مشترك از ویژگی های اجلاس رؤسا می باشد.

      وي خاطر نشان كرد : ارتقاء منزلت و معيشت معلمان ، گزينش درست نيروي انساني به دور از شتاب زدگي و سياست زدگي ، بخشی از اقدامات آموزش و پرورش سبزوار است.

      بينش با اشاره به سياست هاي ابلاغي وزارت آموزش و پرورش افزود : افتتاح ” مجمع خيرين مدرسه ساز و مدرسه يار ” و جذب اعتباري معادل (چهل و هفت ميليارد و نهصد و شصت ميليون ريال ) از سوي خيرين ، تشكيل ستاد كنكور شهرستان به رياست فرماندار و دبيري آموزش و پرورش ، تجهیز هنرستان ها ، مسابقات علوم آزمايشگاهي ، هدايت تحصيلي ، مسابقات فني و حرفه اي و كار و دانش ، از مهم ترين اقدامات انجام شده در منطقه است.

تبیین جایگاه آموزش و پرورش در توسعه همه جانبه کشور از اهداف اجلاس رؤسا می باشد

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش ، مرتضي بينش  در حاشيه سي و سومين اجلاس رؤساي آموزش و پرورش مناطق كشور كه در سالن اجلاس سران در حال برگزاري است  ، اظهار كرد :  محدوديت رشته ها و فرسودگي امكانات سخت افزاري هنرستان ها ، به روز نبودن اطلاعات مشاورين ، كمبود نيروي انساني متخصص به ويژه در دوره ابتدايي ، ازدياد نيروي ناكارآمد ، نبود توازن در نيروي انساني و جنسيت آن ، كمبود شديد فضاي آموزشي ، فرسودگي ساختمان مدارس ، دو نوبته شدن مدارس ، وجود كلاس هاي درس غير ايمن و نارضايتي والدين و دانش آموزان از مهم ترين مشكلات اجرايي آموزش و پرورش شهرستان سبزوار مي باشد.

      رئيس اداره آموزش و پرورش شهرستان افزود: آشنايي و فهم دقيق و درست مديران از سياست هاي كلان آموزشي كشور ، بررسي و تحليل مسائل كلان آموزش و پرورش و ارتباط با ساير دستگاه ها ، تبيين جايگاه آموزش و پرورش در توسعه همه جانبه كشور ، بررسي مسائل اختصاصي در كارگروه ها و ارائه راهكارهاي مختلف و تعيين مسير و هدف براي مديران و ايجاد درك مشترك از ویژگی های اجلاس رؤسا می باشد.

      وي خاطر نشان كرد : ارتقاء منزلت و معيشت معلمان ، گزينش درست نيروي انساني به دور از شتاب زدگي و سياست زدگي ، بخشی از اقدامات آموزش و پرورش سبزوار است.

      بينش با اشاره به سياست هاي ابلاغي وزارت آموزش و پرورش افزود : افتتاح ” مجمع خيرين مدرسه ساز و مدرسه يار ” و جذب اعتباري معادل (چهل و هفت ميليارد و نهصد و شصت ميليون ريال ) از سوي خيرين ، تشكيل ستاد كنكور شهرستان به رياست فرماندار و دبيري آموزش و پرورش ، تجهیز هنرستان ها ، مسابقات علوم آزمايشگاهي ، هدايت تحصيلي ، مسابقات فني و حرفه اي و كار و دانش ، از مهم ترين اقدامات انجام شده در منطقه است.

تبیین جایگاه آموزش و پرورش در توسعه همه جانبه کشور از اهداف اجلاس رؤسا می باشد

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author