تبصره‌‌ای بر خصوصی‌سازی بزرگ‌ترین پالایشگاه کشور/ پالایشگاه ۱۰۰ ساله ایران عقب‌مانده می‌ماند؟

تبصره‌‌ای بر خصوصی‌سازی بزرگ‌ترین پالایشگاه کشور/ پالایشگاه ۱۰۰ ساله ایران عقب‌مانده می‌ماند؟
پالایشگاه آبادان در حالی به عنوان پالایشگاه زیانده و رکورد دار تولید نفت کوره در صف واگذاری به شبه‌ دولتی‌ها قرار گرفته است که بسیاری از طرح های بهبود کیفیت و نوسازی همه پالایشگاه‌های واگذار شده به طور کامل متوقف شده است.

تبصره‌‌ای بر خصوصی‌سازی بزرگ‌ترین پالایشگاه کشور/ پالایشگاه ۱۰۰ ساله ایران عقب‌مانده می‌ماند؟

پالایشگاه آبادان در حالی به عنوان پالایشگاه زیانده و رکورد دار تولید نفت کوره در صف واگذاری به شبه‌ دولتی‌ها قرار گرفته است که بسیاری از طرح های بهبود کیفیت و نوسازی همه پالایشگاه‌های واگذار شده به طور کامل متوقف شده است.
تبصره‌‌ای بر خصوصی‌سازی بزرگ‌ترین پالایشگاه کشور/ پالایشگاه ۱۰۰ ساله ایران عقب‌مانده می‌ماند؟

فیلم سریال آهنگ

label, , , , , , , , , , , , ,

About the author