تأکید بر حفظ ساختار تحریم‌ها در پسا «برجام» در نشست کمیته بانکداری سنای آمریکا

تأکید بر حفظ ساختار تحریم‌ها در پسا «برجام» در نشست کمیته بانکداری سنای آمریکا
کارشناسان حاضر در نشستی در کمیته بانکداری مجلس سنا که قرار است تا ساعاتی دیگر برگزار شود، خواستار حفظ ساختار تحریم‌ها علیه ایران در دوران پسا «برجام» شده‌اند.

تأکید بر حفظ ساختار تحریم‌ها در پسا «برجام» در نشست کمیته بانکداری سنای آمریکا

کارشناسان حاضر در نشستی در کمیته بانکداری مجلس سنا که قرار است تا ساعاتی دیگر برگزار شود، خواستار حفظ ساختار تحریم‌ها علیه ایران در دوران پسا «برجام» شده‌اند.
تأکید بر حفظ ساختار تحریم‌ها در پسا «برجام» در نشست کمیته بانکداری سنای آمریکا

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author