بیشتر کشورهای عربی فردا را اول ماه رمضان اعلام کردند

بیشتر کشورهای عربی فردا را اول ماه رمضان اعلام کردند
کشورهایی مانند عربستان، بحرین، اردن و عراق و چند کشور دیگر عربی و اسلامی، روز دوشنبه را اولین روز ماه مبارک رمضان اعلام کردند.

بیشتر کشورهای عربی فردا را اول ماه رمضان اعلام کردند

کشورهایی مانند عربستان، بحرین، اردن و عراق و چند کشور دیگر عربی و اسلامی، روز دوشنبه را اولین روز ماه مبارک رمضان اعلام کردند.
بیشتر کشورهای عربی فردا را اول ماه رمضان اعلام کردند

خبرگزاری اصفحان

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author