بهره برداری از190 کلاس درس در استان بوشهر

بهره برداری از190 کلاس درس در استان بوشهر

به گزارش  مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان بوشهر، از ابتدای سال جاری تاکنون 32 پروژه فرهنگی، آموزشی و ورزشی در قالب 190 کلاس درس با زیربنای 44 هزار و 72 متر مربع و اعتبار 344 میلیارد و 924 میلیون ریال ساخته و تحویل آموزش و پرورش شده است.

براین اساس؛ از این تعداد 8 مدرسه با 83 کلاس درس توسط بنیاد برکت ساخته شده است ضمن اینکه اعتبارات کلاس‌های ساخته شده امسال از اعتبارات ملی، استانی و خیرین بوده است.

براساس این گزارش؛ از سال 93 تاکنون 60 پروژه با 237 کلاس و مساحت 28 هزار و 33 متر مربع توسط خیرین در استان احداث و تحویل آموزش و پرورش شده است.

بهره برداری از190 کلاس درس در استان بوشهر

به گزارش  مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان بوشهر، از ابتدای سال جاری تاکنون 32 پروژه فرهنگی، آموزشی و ورزشی در قالب 190 کلاس درس با زیربنای 44 هزار و 72 متر مربع و اعتبار 344 میلیارد و 924 میلیون ریال ساخته و تحویل آموزش و پرورش شده است.

براین اساس؛ از این تعداد 8 مدرسه با 83 کلاس درس توسط بنیاد برکت ساخته شده است ضمن اینکه اعتبارات کلاس‌های ساخته شده امسال از اعتبارات ملی، استانی و خیرین بوده است.

براساس این گزارش؛ از سال 93 تاکنون 60 پروژه با 237 کلاس و مساحت 28 هزار و 33 متر مربع توسط خیرین در استان احداث و تحویل آموزش و پرورش شده است.

بهره برداری از190 کلاس درس در استان بوشهر

ganool review

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author