برگزاری پنجمین جشنواره کشوری تجارب برتر تربیتی به میزبانی شیراز

برگزاری پنجمین جشنواره کشوری تجارب برتر تربیتی به میزبانی شیراز

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان فارس ، حمید رضا آذری گفت: جشنواره تجارب برتر تربیتی حاصل ارائه 8 هزار تجربه در حیطه کاری فرهنگیان سراسر کشور می باشد که پس از طی مراحل مختلف، 172 اثر فاخر به دبیرخانه کشوری تجارب برتر در اداره کل آموزش و پرورش فارس ارسال شده است.

رئیس ستاد استانی پنجمین جشنواره کشوری تجارب برتر تربیتی افزود : در این جشنواره که در تاریخ های 30 و 31 تیرماه  و به میزبانی شیراز برگزار خواهد شد، از منتخبین کشوری با حضور مسئولین وزارتی و استانی تقدیر به عمل خواهد آمد.

آذری گفت: آثار منتخب این جشنواره  نیز در قالب یک جلد کتاب ،چاپ و در اختیار فرهنگیان عزیز قرار خواهد گرفت.

برگزاری پنجمین جشنواره کشوری تجارب برتر تربیتی به میزبانی شیراز

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان فارس ، حمید رضا آذری گفت: جشنواره تجارب برتر تربیتی حاصل ارائه 8 هزار تجربه در حیطه کاری فرهنگیان سراسر کشور می باشد که پس از طی مراحل مختلف، 172 اثر فاخر به دبیرخانه کشوری تجارب برتر در اداره کل آموزش و پرورش فارس ارسال شده است.

رئیس ستاد استانی پنجمین جشنواره کشوری تجارب برتر تربیتی افزود : در این جشنواره که در تاریخ های 30 و 31 تیرماه  و به میزبانی شیراز برگزار خواهد شد، از منتخبین کشوری با حضور مسئولین وزارتی و استانی تقدیر به عمل خواهد آمد.

آذری گفت: آثار منتخب این جشنواره  نیز در قالب یک جلد کتاب ،چاپ و در اختیار فرهنگیان عزیز قرار خواهد گرفت.

برگزاری پنجمین جشنواره کشوری تجارب برتر تربیتی به میزبانی شیراز

خبرگذاری خوزستان

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author