برگزاری آیین کلنگ زنی مدرسه خیر ساز کنارک علیا

برگزاری آیین کلنگ زنی مدرسه خیر ساز کنارک علیا

به گزارش مرکزاطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش وپرورش  به نقل ازاستان چهار محال وبختیاری ،بهروز امیدی گفت: کلنگ یک باب مدرسه 6 کلاسه به همت خیر نیک اندیش «حاج منصور عباسی» وبا مشارکت اداره نوسازی ،توسعه وتجهیز مدارس استان  در روستای کنارک منطقه گندمان به زمین زده شد.

امیدی افزود: این مدرسه در زمینی  به مساحت 583مترمربع وبا اعتباری بالغ بر 6 میلیارد و 800 میلیون ریال جهت استفاده دانش آموزان ابتدایی ساخته می شود.

برگزاری آیین کلنگ زنی مدرسه خیر ساز کنارک علیا

به گزارش مرکزاطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش وپرورش  به نقل ازاستان چهار محال وبختیاری ،بهروز امیدی گفت: کلنگ یک باب مدرسه 6 کلاسه به همت خیر نیک اندیش «حاج منصور عباسی» وبا مشارکت اداره نوسازی ،توسعه وتجهیز مدارس استان  در روستای کنارک منطقه گندمان به زمین زده شد.

امیدی افزود: این مدرسه در زمینی  به مساحت 583مترمربع وبا اعتباری بالغ بر 6 میلیارد و 800 میلیون ریال جهت استفاده دانش آموزان ابتدایی ساخته می شود.

برگزاری آیین کلنگ زنی مدرسه خیر ساز کنارک علیا

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author