برگزاري همایش رؤسای ادارات فنی و حرفه‌ای و کاردانش سراسر کشور به ميزباني استان

برگزاري همایش رؤسای ادارات فنی و حرفه‌ای و کاردانش سراسر کشور به ميزباني استان

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان سمنان ،محمدرضا جهان گفت: همایش رؤسای ادارات فنی و حرفه‌ای و کاردانش سراسر کشور براساس برنامه‌ریزی صورت گرفته به میزبانی استان سمنان در شهرستان مهدی‌شهر برگزار می‌شود.

وي ادامه داد: این همایش با حضور حسینی‌مقدم مدیرکل فنی و حرفه‌ای وزارت آموزش و پرورش و آذرکیش مدیرکل کاردانش وزارت آموزش و پرورش در روز سه‌شنبه 29 تیرماه امسال از ساعت 9:30 صبح در هتل دربند مهدی‌شهر برگزار می‌شود.

مديركل آموزش و پرورش استان تصریح کرد: بررسی عملکردها و ترسیم راهکارهای تقویت فعالیت‌های آموزشی، پرورشی و حرفه‌آموزی از اهداف اصلی برگزاری همایش رؤسای ادارات فنی و حرفه‌ای و کاردانش سراسر کشور در مهدی‌شهر است.

برگزاري همایش رؤسای ادارات فنی و حرفه‌ای و کاردانش سراسر کشور به ميزباني استان

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان سمنان ،محمدرضا جهان گفت: همایش رؤسای ادارات فنی و حرفه‌ای و کاردانش سراسر کشور براساس برنامه‌ریزی صورت گرفته به میزبانی استان سمنان در شهرستان مهدی‌شهر برگزار می‌شود.

وي ادامه داد: این همایش با حضور حسینی‌مقدم مدیرکل فنی و حرفه‌ای وزارت آموزش و پرورش و آذرکیش مدیرکل کاردانش وزارت آموزش و پرورش در روز سه‌شنبه 29 تیرماه امسال از ساعت 9:30 صبح در هتل دربند مهدی‌شهر برگزار می‌شود.

مديركل آموزش و پرورش استان تصریح کرد: بررسی عملکردها و ترسیم راهکارهای تقویت فعالیت‌های آموزشی، پرورشی و حرفه‌آموزی از اهداف اصلی برگزاری همایش رؤسای ادارات فنی و حرفه‌ای و کاردانش سراسر کشور در مهدی‌شهر است.

برگزاري همایش رؤسای ادارات فنی و حرفه‌ای و کاردانش سراسر کشور به ميزباني استان

کیمیا دانلود

label, , , , , , , , , , , , ,

About the author