برنامه هاي وزارت آموزش و پرورش در هفته پدافند غيرعامل

برنامه هاي وزارت آموزش و پرورش در هفته پدافند غيرعامل

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش وپرورش،  حميدرضا حوري؛با اشاره  به برنامه های آموزش وپرورش در هفته پدافند غیرعامل گفت: برپايي نمايشگاه كتاب در حوزه پدافند غيرعامل ، تهاجم فرهنگي ، جنگ نرم، جنگ رواني ، امنيت ملي و همچنين پخش كليپ، تيزر و فيلم هاي آموزشي  با موضوع پدافند غيرعامل از جمله برنامه ها اين وزارتخانه دراین  هفته است.

وي افزود: چهار نفر از سرداران سازمان پدافند غيرعامل كشور به طور همزمان در ساختمان هاي حوزه ستادي این وزارتخانه مابین نماز های ظهر وعصر به ايراد سخنراني می پردازند و نقش و اهميت پدافند غيرعامل را تشريح خواهند كرد.

حوري با اشاره به نامگذاري دوم تا هشتم آبان ماه با عنوان هفته پدافند غيرعامل تصريح كرد: در راستاي اجراي منويات رهبري هريك از روزهاي هفته نكوداشت پدافند غيرعامل مزين به پيامی از رهبر معظم انقلاب شده است.

برنامه هاي وزارت آموزش و پرورش در هفته پدافند غيرعامل

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش وپرورش،  حميدرضا حوري؛با اشاره  به برنامه های آموزش وپرورش در هفته پدافند غیرعامل گفت: برپايي نمايشگاه كتاب در حوزه پدافند غيرعامل ، تهاجم فرهنگي ، جنگ نرم، جنگ رواني ، امنيت ملي و همچنين پخش كليپ، تيزر و فيلم هاي آموزشي  با موضوع پدافند غيرعامل از جمله برنامه ها اين وزارتخانه دراین  هفته است.

وي افزود: چهار نفر از سرداران سازمان پدافند غيرعامل كشور به طور همزمان در ساختمان هاي حوزه ستادي این وزارتخانه مابین نماز های ظهر وعصر به ايراد سخنراني می پردازند و نقش و اهميت پدافند غيرعامل را تشريح خواهند كرد.

حوري با اشاره به نامگذاري دوم تا هشتم آبان ماه با عنوان هفته پدافند غيرعامل تصريح كرد: در راستاي اجراي منويات رهبري هريك از روزهاي هفته نكوداشت پدافند غيرعامل مزين به پيامی از رهبر معظم انقلاب شده است.

برنامه هاي وزارت آموزش و پرورش در هفته پدافند غيرعامل

دانلود ها پلاس

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author