برنامه هاي ورزشي دولت يازدهم رشد قابل قبولي داشته است

برنامه هاي ورزشي دولت يازدهم رشد قابل قبولي داشته است

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش ،  پيش از ظهر امروز حسين بابويي در مراسم معارفه مدير كل جديد تربيت بدني و فعاليت هاي ورزشي كه در ساختمان مرحوم علاقه مندان برگزار شد، اظهار كرد: توفيق خدمت در حوزه معاونت تربيت بدني و سلامت وزارت آموزش وپرورش و همكاري با دكتر حميدي فرصتي دوباره را دراختيار اينجانب قرارداد تا بتوانيم با روحيه اي مضاعف و باهمكاري نيروهاي زبده آموزش وپرورش ، به استقرار ونهادينه سازي برنامه هايي كه در دو سال گذشته شروع شده است،‌بپردازيم.

وي افزود: با برنامه ريزي هايي كه در گذشته صورت گرفته، زمينه تحقق اين امر فراهم شده است و آموزش و پرورش ملزم به رعايت قوانين و چارچوب هاي برنامه هاي دردست اجرا در مدت زمان باقي مانده اين دولت مي باشد.

مدير كل دفتر تربيت بدني و فعاليت هاي ورزشي وزارت آموزش و پرورش با اشاره به برنامه هاي خوب آموزش و پرورش در حوزه تربيت بدني و سلامت، خاطرنشان كرد: برنامه رسمي تربيت بدني، فعاليت هاي فوق برنامه، اجراي المپيادهاي درون مدرسه اي، فعال شدن كانون هاي استعداديابي، نرمش صبحگاهي ، حياط پويا و مدرسه قهرمان از برنامه هايي است كه بايد در يك سال و نيم باقي مانده از اين دولت به صورت اصولي و نظام مند استقرار يافته و نهادينه شود و لازمه اين كار استفاده از ظرفيت نيروهاي آموزشي و اداري آموزش وپرورش و بهره گيري از پتانسيل نهادهاي بيرون آموزش وپرورش تا بتوانيم سياست هاي آموزش وپرورش در اين حوزه را محقق كنيم.

برنامه هاي ورزشي دولت يازدهم رشد قابل قبولي داشته است

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش ،  پيش از ظهر امروز حسين بابويي در مراسم معارفه مدير كل جديد تربيت بدني و فعاليت هاي ورزشي كه در ساختمان مرحوم علاقه مندان برگزار شد، اظهار كرد: توفيق خدمت در حوزه معاونت تربيت بدني و سلامت وزارت آموزش وپرورش و همكاري با دكتر حميدي فرصتي دوباره را دراختيار اينجانب قرارداد تا بتوانيم با روحيه اي مضاعف و باهمكاري نيروهاي زبده آموزش وپرورش ، به استقرار ونهادينه سازي برنامه هايي كه در دو سال گذشته شروع شده است،‌بپردازيم.

وي افزود: با برنامه ريزي هايي كه در گذشته صورت گرفته، زمينه تحقق اين امر فراهم شده است و آموزش و پرورش ملزم به رعايت قوانين و چارچوب هاي برنامه هاي دردست اجرا در مدت زمان باقي مانده اين دولت مي باشد.

مدير كل دفتر تربيت بدني و فعاليت هاي ورزشي وزارت آموزش و پرورش با اشاره به برنامه هاي خوب آموزش و پرورش در حوزه تربيت بدني و سلامت، خاطرنشان كرد: برنامه رسمي تربيت بدني، فعاليت هاي فوق برنامه، اجراي المپيادهاي درون مدرسه اي، فعال شدن كانون هاي استعداديابي، نرمش صبحگاهي ، حياط پويا و مدرسه قهرمان از برنامه هايي است كه بايد در يك سال و نيم باقي مانده از اين دولت به صورت اصولي و نظام مند استقرار يافته و نهادينه شود و لازمه اين كار استفاده از ظرفيت نيروهاي آموزشي و اداري آموزش وپرورش و بهره گيري از پتانسيل نهادهاي بيرون آموزش وپرورش تا بتوانيم سياست هاي آموزش وپرورش در اين حوزه را محقق كنيم.

برنامه هاي ورزشي دولت يازدهم رشد قابل قبولي داشته است

خرید بک لینک

دانلود موزیک

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author