برنامه هاي آموزش و پرورش درحوزه ترويج فرهنگ نماز جماعت

برنامه هاي آموزش و پرورش درحوزه ترويج فرهنگ نماز جماعت

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش ،‌پيش از ظهر امروز حميدرضا كفاش دراولين جلسه فصلي ستاد اقامه نماز كه با حضور وزير آموزش و پرورش، رئيس ستاد اقامه نماز كشور،  شوراي معاونين و كارشناسان حوزه نماز درساختمان شهيد رجايي برگزارشد، اظهار كرد: با جمع بندي و ارزيابي برنامه هاي اجرا شده آموزش و پرورش در سال تحصيلي 95-94 ، برنامه هاي آموزش و پرورش در سال تحصيلي جديد در 5 محور تمهيدي ، تبليغي ، تعليمي ، تعميقي و ابتكاري پيشنهاد شده است تا پس از بازنگري و امضاي وزيرآموزش و پرورش و رئيس ستاد اقامه نماز كشوري قابليت اجرا پيدا كند .

وي از اندراج زنگ نماز در مدارس كشور خبرداد و گفت : اجراي طرح مبين با كيفيت بالاتر ، بهسازي وتجهيز نمازخانه هاي مدارس ، اجراي جشن شكوفايي ويژه دختران سال سوم ابتدايي و پسران سال نهم متوسطه و اجراي طرح پيوند   برنامه هاي آموزش و پرورش در حوزه تمهيدي در نظر گرفته شده است .

كفاش با اشاره به ارزيابي و تحليل كار ائمه جماعات مدارس در برنامه آموزش و پرورش سال تحصيلي 96-95 ، خاطرنشان كرد : برگزاري مسابقات اذان ، احكام و انشاي نماز ، اعزام فرهنگيان فعال درحوزه اقامه نماز جماعت به مشهد مقدس و مسابقه احكام فرهنگيان از ديگر برنامه هاي پيشنهادي آموزش و پرورش در بخش تبليغي به شمار مي رود

معاون پرورشي و فرهنگي  وزيرآموزش و پرورش ادامه داد : آموزش عملي نماز ويژه دانش آموزان دوره ابتدايي ، آموزش احكام تقليد و مرجعيت و همچنين برگزاري دوره آموزشي ائمه جماعات مدارس از فعاليت هاي پيش بيني شده آموزش و پرورش در بخش تعليمي و تشكيل جلسات پرسش و پاسخ گفتمان خانواده مطهر در مدارس كشور حوزه تعميقي مي باشد .

رئيس ستاد اقامه نماز وزارت آموزش و پرورش از برگزاري دو طرح ملي «هادي » و «مبشرين » ويژه دانش آموزان منتخب دوره اول متوسطه خبر داد وگفت : برپايي برنامه هاي جذاب اردويي براي دانش آموزان منتخب مدارس متوسطه دوره اول ، برگزاري فراخوان «ايده» با عنوان راهكارهاي موثر جذب نوجوانان به نماز و همچنين دوره آموزشي تامين مدرسان طرح مبين از برنامه هاي پيشنهادي آموزش و پرورش در بخش ابتكاري در نظر گرفته شده است .  

برنامه هاي آموزش و پرورش درحوزه ترويج فرهنگ نماز جماعت

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش ،‌پيش از ظهر امروز حميدرضا كفاش دراولين جلسه فصلي ستاد اقامه نماز كه با حضور وزير آموزش و پرورش، رئيس ستاد اقامه نماز كشور،  شوراي معاونين و كارشناسان حوزه نماز درساختمان شهيد رجايي برگزارشد، اظهار كرد: با جمع بندي و ارزيابي برنامه هاي اجرا شده آموزش و پرورش در سال تحصيلي 95-94 ، برنامه هاي آموزش و پرورش در سال تحصيلي جديد در 5 محور تمهيدي ، تبليغي ، تعليمي ، تعميقي و ابتكاري پيشنهاد شده است تا پس از بازنگري و امضاي وزيرآموزش و پرورش و رئيس ستاد اقامه نماز كشوري قابليت اجرا پيدا كند .

وي از اندراج زنگ نماز در مدارس كشور خبرداد و گفت : اجراي طرح مبين با كيفيت بالاتر ، بهسازي وتجهيز نمازخانه هاي مدارس ، اجراي جشن شكوفايي ويژه دختران سال سوم ابتدايي و پسران سال نهم متوسطه و اجراي طرح پيوند   برنامه هاي آموزش و پرورش در حوزه تمهيدي در نظر گرفته شده است .

كفاش با اشاره به ارزيابي و تحليل كار ائمه جماعات مدارس در برنامه آموزش و پرورش سال تحصيلي 96-95 ، خاطرنشان كرد : برگزاري مسابقات اذان ، احكام و انشاي نماز ، اعزام فرهنگيان فعال درحوزه اقامه نماز جماعت به مشهد مقدس و مسابقه احكام فرهنگيان از ديگر برنامه هاي پيشنهادي آموزش و پرورش در بخش تبليغي به شمار مي رود

معاون پرورشي و فرهنگي  وزيرآموزش و پرورش ادامه داد : آموزش عملي نماز ويژه دانش آموزان دوره ابتدايي ، آموزش احكام تقليد و مرجعيت و همچنين برگزاري دوره آموزشي ائمه جماعات مدارس از فعاليت هاي پيش بيني شده آموزش و پرورش در بخش تعليمي و تشكيل جلسات پرسش و پاسخ گفتمان خانواده مطهر در مدارس كشور حوزه تعميقي مي باشد .

رئيس ستاد اقامه نماز وزارت آموزش و پرورش از برگزاري دو طرح ملي «هادي » و «مبشرين » ويژه دانش آموزان منتخب دوره اول متوسطه خبر داد وگفت : برپايي برنامه هاي جذاب اردويي براي دانش آموزان منتخب مدارس متوسطه دوره اول ، برگزاري فراخوان «ايده» با عنوان راهكارهاي موثر جذب نوجوانان به نماز و همچنين دوره آموزشي تامين مدرسان طرح مبين از برنامه هاي پيشنهادي آموزش و پرورش در بخش ابتكاري در نظر گرفته شده است .  

برنامه هاي آموزش و پرورش درحوزه ترويج فرهنگ نماز جماعت

فیلم سریال آهنگ

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author