برخی با پرونده «ستایش» دنبال اختلاف‌افکنی بین ایران و افغانستان هستند

برخی با پرونده «ستایش» دنبال اختلاف‌افکنی بین ایران و افغانستان هستند
«افخمی رشیدی» با اشاره به اینکه ایران همواره در شرایط سخت در کنار مردم افغانستان بوده، گفت: عده‌ای قصد دارند با سواستفاده از پرونده «ستایش» در روابط بین 2 ملت اختلاف و تفرقه بیاندازند در حالی که این کار آنها هیچ نتیجه‌ای ندارد.

برخی با پرونده «ستایش» دنبال اختلاف‌افکنی بین ایران و افغانستان هستند

«افخمی رشیدی» با اشاره به اینکه ایران همواره در شرایط سخت در کنار مردم افغانستان بوده، گفت: عده‌ای قصد دارند با سواستفاده از پرونده «ستایش» در روابط بین 2 ملت اختلاف و تفرقه بیاندازند در حالی که این کار آنها هیچ نتیجه‌ای ندارد.
برخی با پرونده «ستایش» دنبال اختلاف‌افکنی بین ایران و افغانستان هستند

آپدیت نود 32 ورژن 5

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author