بدهی هزار میلیارد تومانی شهرداری‌ها به آموزش و پرورش

بدهی هزار میلیارد تومانی شهرداری‌ها به آموزش و پرورش

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش،  نورعلی عباسپور اظهار كرد:افزود: طبق ماده 18 قانون شوراها، انبوه سازان در ساخت مجتمع های مسکونی بیش از 200 واحد ملزم به ساخت مدرسه در کنار این مجتمع ها هستند که فقط در استان تهران 39 انبوه ساز در این زمینه تخلف داشته و مدرسه ای احداث نکرده اند.  

وی گفت:‌ 12 انبوه ساز در شهرستان‌های استان تهران و 27 انبوه ساز فقط در منطقه 22 تهران از ساخت مدرسه در کنار مجتمع های مسکونی خودداری کرده اند که برای آن‌ها پرونده قضایی تشکیل شده است.  

مدیر امور شوراهای آموزش و پرورش تاکید کرد:‌ انبوه سازان همچنین تنها در 60 واحد از واحدهای مسکن مهر اقدام به ساخت مدرسه کردند و بقیه واحدها همچنان بدون مدرسه هستند که این مشکلات زیادی را برای خانواده ها ایجاد کرده است.  

عباسپور از بدهی 1000 میلیارد تومانی شهرداری ها به آموزش و پرورش خبر داد و افزود:‌ طبق ماده 13 قانون شوراها، شهرداری ها موظفند 2 تا 5 درصد از عوارض نوسازی و ساخت و ساز واحدهای مسکونی را به حساب آموزش و پرورش واریز کنند که این قانون با گذشت بیش از 23 سال از تصویب آن هنوز اجرایی نشده و یا ناقص اجرا شده است.  

مدیر امور شوراهای آموزش و پرورش گفت:‌ طبق این قانون سال گذشته فقط 70 میلیاد تومان از شهرداری های کل کشور به حساب آموزش و پرورش واریز شد در صورتیکه طبق این ماده قانونی سال گذشته تنها در شهرداری تهران عوارض دریافتی از مردم بیش از 500 میلیارد تومان بوده است.  

عباسپور تاکید کرد: شهرداری تهران سال گذشته فقط 20 میلیارد تومان از عوارض دریافتی از ساخت وساز را به حساب آموزش و پرورش واریز کرد و 480 میلیارد تومان به آموزش و پرورش بدهکار است.  

وی یادآور شد:‌ طبق دستوری که از طرف معاون اول رئیس جمهور به وزیر کشور برای پیگیری این موضوع داده شده قرار است این مشکل بزودی حل شود و آموزش و پرورش نیز پیگیر بازپرداخت این عوارض است.  

عباسپور خاطرنشان کرد: شهردار یکی از استان‌های بزرگ کشور 8 سال است که هیچ عوارضی از ساخت و ساز به حساب آموزش و پرورش واریز نکرده است.  

وی تصریح کرد: در شهرداری ها هیچ آیین نامه اجرایی برای پرداخت این عوارض به آموزش و پرورش وجود ندارد.   .

بدهی هزار میلیارد تومانی شهرداری‌ها به آموزش و پرورش

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش،  نورعلی عباسپور اظهار كرد:افزود: طبق ماده 18 قانون شوراها، انبوه سازان در ساخت مجتمع های مسکونی بیش از 200 واحد ملزم به ساخت مدرسه در کنار این مجتمع ها هستند که فقط در استان تهران 39 انبوه ساز در این زمینه تخلف داشته و مدرسه ای احداث نکرده اند.  

وی گفت:‌ 12 انبوه ساز در شهرستان‌های استان تهران و 27 انبوه ساز فقط در منطقه 22 تهران از ساخت مدرسه در کنار مجتمع های مسکونی خودداری کرده اند که برای آن‌ها پرونده قضایی تشکیل شده است.  

مدیر امور شوراهای آموزش و پرورش تاکید کرد:‌ انبوه سازان همچنین تنها در 60 واحد از واحدهای مسکن مهر اقدام به ساخت مدرسه کردند و بقیه واحدها همچنان بدون مدرسه هستند که این مشکلات زیادی را برای خانواده ها ایجاد کرده است.  

عباسپور از بدهی 1000 میلیارد تومانی شهرداری ها به آموزش و پرورش خبر داد و افزود:‌ طبق ماده 13 قانون شوراها، شهرداری ها موظفند 2 تا 5 درصد از عوارض نوسازی و ساخت و ساز واحدهای مسکونی را به حساب آموزش و پرورش واریز کنند که این قانون با گذشت بیش از 23 سال از تصویب آن هنوز اجرایی نشده و یا ناقص اجرا شده است.  

مدیر امور شوراهای آموزش و پرورش گفت:‌ طبق این قانون سال گذشته فقط 70 میلیاد تومان از شهرداری های کل کشور به حساب آموزش و پرورش واریز شد در صورتیکه طبق این ماده قانونی سال گذشته تنها در شهرداری تهران عوارض دریافتی از مردم بیش از 500 میلیارد تومان بوده است.  

عباسپور تاکید کرد: شهرداری تهران سال گذشته فقط 20 میلیارد تومان از عوارض دریافتی از ساخت وساز را به حساب آموزش و پرورش واریز کرد و 480 میلیارد تومان به آموزش و پرورش بدهکار است.  

وی یادآور شد:‌ طبق دستوری که از طرف معاون اول رئیس جمهور به وزیر کشور برای پیگیری این موضوع داده شده قرار است این مشکل بزودی حل شود و آموزش و پرورش نیز پیگیر بازپرداخت این عوارض است.  

عباسپور خاطرنشان کرد: شهردار یکی از استان‌های بزرگ کشور 8 سال است که هیچ عوارضی از ساخت و ساز به حساب آموزش و پرورش واریز نکرده است.  

وی تصریح کرد: در شهرداری ها هیچ آیین نامه اجرایی برای پرداخت این عوارض به آموزش و پرورش وجود ندارد.   .

بدهی هزار میلیارد تومانی شهرداری‌ها به آموزش و پرورش

خرید بک لینک

اسکای نیوز

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author