بايد تلاش كنيم منزلت در كنار معيشت معلم تقويت شود

بايد تلاش كنيم منزلت در كنار معيشت معلم تقويت شود

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش ، علي اصغر فاني در مراسم افتتاح همزمان 16 پروژه در 13 استان كه از طريق ويدئو كنفرانس  و در ساختمان شهيد رجايي برگزار شد، اظهاركرد: از همه همكارانم در ستاد و ادارات كل استان ها كه با جدّيت تلاش كردند كه اين پروژه در مدت زمان كوتاهي به نتيجه برسد ،‌تقدير و تشكر مي كند.

وي افزود: اميد است آموزش و پرورش بتواند در ادامه اين فعاليت ها كه امروز شاهد افتتاح همزمان 16 پروژه درماني، رفاهي در استان هاي مختلف كشور بوديم ، بتوانيم در راستاي رفاه بيشتر چه براي اسكان بيماران صعب العلاج و چه براي حضور آنان در مسافرت ها گام هاي مؤثري را برداريم.

عضو كابينه تدبير و اميد خاطرنشان كرد: تمامي اين پروژه ها كه امروز به صورت ويدئو كنفرانس افتتاح شد ، نه از بودجه عمومي آموزش و پرورش بلكه با استفاده درآمدهاي اختصاصي و صرفه جويي هايي كه آموزش و پرورش در 2 سال اخير به كاربسته است، تأمين شده است كه مي تواند مصداقي از تدبير براي استفاده از منابع در اختيار آموزش و پرورش باشد.

بايد تلاش كنيم منزلت در كنار معيشت معلم تقويت شود

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش ، علي اصغر فاني در مراسم افتتاح همزمان 16 پروژه در 13 استان كه از طريق ويدئو كنفرانس  و در ساختمان شهيد رجايي برگزار شد، اظهاركرد: از همه همكارانم در ستاد و ادارات كل استان ها كه با جدّيت تلاش كردند كه اين پروژه در مدت زمان كوتاهي به نتيجه برسد ،‌تقدير و تشكر مي كند.

وي افزود: اميد است آموزش و پرورش بتواند در ادامه اين فعاليت ها كه امروز شاهد افتتاح همزمان 16 پروژه درماني، رفاهي در استان هاي مختلف كشور بوديم ، بتوانيم در راستاي رفاه بيشتر چه براي اسكان بيماران صعب العلاج و چه براي حضور آنان در مسافرت ها گام هاي مؤثري را برداريم.

عضو كابينه تدبير و اميد خاطرنشان كرد: تمامي اين پروژه ها كه امروز به صورت ويدئو كنفرانس افتتاح شد ، نه از بودجه عمومي آموزش و پرورش بلكه با استفاده درآمدهاي اختصاصي و صرفه جويي هايي كه آموزش و پرورش در 2 سال اخير به كاربسته است، تأمين شده است كه مي تواند مصداقي از تدبير براي استفاده از منابع در اختيار آموزش و پرورش باشد.

بايد تلاش كنيم منزلت در كنار معيشت معلم تقويت شود

بک لینک رنک 5

عکس

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author