بازدید معاون رئیس جمهور از اولین موزه مدرسه کشور در ارومیه

بازدید معاون رئیس جمهور از اولین موزه مدرسه کشور در ارومیه

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان  آذربايجان غربي، مسعود سلطانی فر در اين بازديد ، اجرای طرح موزه مدرسه از سوی آموزش و پرورش و میراث فرهنگی و گردشگری را مطلوب عنوان و اظهاركرد: موزه مدرسه آذربایجان غربی ازجمله فعالیت های ماندگار دراستان و کشور است که می تواند معرف فعالیت های فرهنگی از سال های گذشته تا به امروز باشد.

رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری توصیه کرد: در تجهیز و آماده سازی سالن های موزه مدرسه  بهتر است از اسناد تاریخی آموزش و پرورش برای معرفی این نهاد بزرگ فرهنگی برای مردم استفاده شود.

گفتني است؛ با راه انداری این موزه چهارمین موزه شهر ارومیه در دسترس عموم شهروندان بالاخص فرهنگیان و دانش آموزان قرار خواهد گرفت.

بازدید معاون رئیس جمهور از اولین موزه مدرسه کشور در ارومیه

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان  آذربايجان غربي، مسعود سلطانی فر در اين بازديد ، اجرای طرح موزه مدرسه از سوی آموزش و پرورش و میراث فرهنگی و گردشگری را مطلوب عنوان و اظهاركرد: موزه مدرسه آذربایجان غربی ازجمله فعالیت های ماندگار دراستان و کشور است که می تواند معرف فعالیت های فرهنگی از سال های گذشته تا به امروز باشد.

رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری توصیه کرد: در تجهیز و آماده سازی سالن های موزه مدرسه  بهتر است از اسناد تاریخی آموزش و پرورش برای معرفی این نهاد بزرگ فرهنگی برای مردم استفاده شود.

گفتني است؛ با راه انداری این موزه چهارمین موزه شهر ارومیه در دسترس عموم شهروندان بالاخص فرهنگیان و دانش آموزان قرار خواهد گرفت.

بازدید معاون رئیس جمهور از اولین موزه مدرسه کشور در ارومیه

آپدیت نود32

روزنامه قانون

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author