بازديد سرزده وزير آموزش و پرورش از مدرسه قائم3 شهريار

بازديد سرزده وزير آموزش و پرورش از مدرسه قائم3 شهريار

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش ،  پيش از ظهر امروز علي اصغر فاني  به صورت سرزده و بدون اطلاع قبلي از دبستان قائم 3 خادم آباد شهريار بازديد كرد و پس از حضور در كلاس هاي پايه اول و ششم در جمع آموزگاران حاضر و در فضايي صميمي با آنان گفت وگوكرد.

وزير آموزش و پرورش از آموزگار پايه اول خواست تا به تدريس درس رياضي خود ادامه دهد و خود در كنار دانش آموزان نشست.

وي در بازديد از كلاس دانش آموزان پايه ششم نيز از دانش آموزان خواست تا هرشب براي فرداي خود برنامه ريزي كنند.

وزير آموزش و پرورش با حضور درجمع آموزگاران از آنان خواست تا مشكلاتشان را مطرح نمايند كه تدريس برخي همكاران مقطع متوسطه در ابتدايي، بازنشستگي ، بيمه، رتبه بندي و انتقالي از جمله موضوعاتي بود كه آنان با وزير درميان گذاشتند.

فاني در جمع آموزگاران دبستان قائم 3 گفت: حاكم شدن آرامش بر آموزش و پرورش ، خودداري از اجراي طرح هاي شتابزده و تلاش در جهت تقويت هويت، معيشت و منزلت معلمان از جمله دستاوردهاي دولت تدبير و اميد در سال هاي اخير است.

بازديد سرزده وزير آموزش و پرورش از مدرسه قائم3 شهريار

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش ،  پيش از ظهر امروز علي اصغر فاني  به صورت سرزده و بدون اطلاع قبلي از دبستان قائم 3 خادم آباد شهريار بازديد كرد و پس از حضور در كلاس هاي پايه اول و ششم در جمع آموزگاران حاضر و در فضايي صميمي با آنان گفت وگوكرد.

وزير آموزش و پرورش از آموزگار پايه اول خواست تا به تدريس درس رياضي خود ادامه دهد و خود در كنار دانش آموزان نشست.

وي در بازديد از كلاس دانش آموزان پايه ششم نيز از دانش آموزان خواست تا هرشب براي فرداي خود برنامه ريزي كنند.

وزير آموزش و پرورش با حضور درجمع آموزگاران از آنان خواست تا مشكلاتشان را مطرح نمايند كه تدريس برخي همكاران مقطع متوسطه در ابتدايي، بازنشستگي ، بيمه، رتبه بندي و انتقالي از جمله موضوعاتي بود كه آنان با وزير درميان گذاشتند.

فاني در جمع آموزگاران دبستان قائم 3 گفت: حاكم شدن آرامش بر آموزش و پرورش ، خودداري از اجراي طرح هاي شتابزده و تلاش در جهت تقويت هويت، معيشت و منزلت معلمان از جمله دستاوردهاي دولت تدبير و اميد در سال هاي اخير است.

(image)

(image)

(image)

بازديد سرزده وزير آموزش و پرورش از مدرسه قائم3 شهريار

بک لینک رنک 1

تلگرام

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author