ایران و روسیه راههای گسترش همكاری های آموزشی را بررسی كردند

ایران و روسیه راههای گسترش همكاری های آموزشی را بررسی كردند

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش به نقل از ايرنا، علي اصغر فاني در این دیدار كه با حضور مهدی سنایی سفیر جمهوری اسلامی ایران در فدراسیون روسیه برگزار شد، بر اهمیت توسعه روابط دو كشور و عزم ایران برای توسعه همكاری های دوجانبه با روسیه به ویژه در عرصه آموزش تاكید كرد.

وی خاطرنشان كرد: روابط ایران و روسیه روبه گسترش است و ضرورت دارد نهادهای آموزشی دو كشور نیز با استفاده از تجربیات یكدیگر و همكاری در زمینه های علمی و آموزشی هرچه بیشتر به تحكیم روابط خود اهتمام ورزند.

وزیر آموزش و پرورش برگزاری مسابقات علمی و ورزشی دانش آموزی را از جمله زمینه های مناسب همكاری نهادهای آموزشی دو كشور خواند.

ویاچسلاو نیكونوف رئیس كمیسیون آموزش مجلس دومای روسیه نیز در این دیدار با بیان اینكه امروز روابط ایران و روسیه دوران مهمی را طی می كند و در حال تحول جدی است، توسعه همكاری های علمی و آموزشی را از اولویت های مهم در روابط دو كشور دانست و بر آمادگی دومای روسیه به منظور حمایت از انجام چنین همكاری هایی تاكید كرد.

وی خاطرنشان كرد، با همكاری مهدی سنایی سفیر ایران در روسیه بزودی شعبه سازمان اجتماعی «روسكی میر» برای تحقیقات پیرامون مسائل و تحولات روسیه در دانشگاه تهران افتتاح خواهد شد.

رئیس كمیسیون آموزش دومای روسیه، همچنین بر ضرورت توسعه هرچه بیشتر روابط علمی – آموزشی همانند رشد همكاری های سیاسی و اقتصادی دو كشور تاكید كرد.

علی اصفر فانی» وزیر آموزش و پرورش ایران از روز سه شنبه، در راس هیاتی برای انجام دیدار كاری و شركت در نمایشگاه بین المللی آموزش مسكو، در پایتخت روسیه بسر می برد.

فانی طی این سفر سه روزه با «دیمیتری لیوانوف» وزیر علوم و آموزش روسیه نیز دیدار و گفت و گو خواهد كرد.

ایران و روسیه راههای گسترش همكاری های آموزشی را بررسی كردند

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش به نقل از ايرنا، علي اصغر فاني در این دیدار كه با حضور مهدی سنایی سفیر جمهوری اسلامی ایران در فدراسیون روسیه برگزار شد، بر اهمیت توسعه روابط دو كشور و عزم ایران برای توسعه همكاری های دوجانبه با روسیه به ویژه در عرصه آموزش تاكید كرد.

وی خاطرنشان كرد: روابط ایران و روسیه روبه گسترش است و ضرورت دارد نهادهای آموزشی دو كشور نیز با استفاده از تجربیات یكدیگر و همكاری در زمینه های علمی و آموزشی هرچه بیشتر به تحكیم روابط خود اهتمام ورزند.

وزیر آموزش و پرورش برگزاری مسابقات علمی و ورزشی دانش آموزی را از جمله زمینه های مناسب همكاری نهادهای آموزشی دو كشور خواند.

ویاچسلاو نیكونوف رئیس كمیسیون آموزش مجلس دومای روسیه نیز در این دیدار با بیان اینكه امروز روابط ایران و روسیه دوران مهمی را طی می كند و در حال تحول جدی است، توسعه همكاری های علمی و آموزشی را از اولویت های مهم در روابط دو كشور دانست و بر آمادگی دومای روسیه به منظور حمایت از انجام چنین همكاری هایی تاكید كرد.

وی خاطرنشان كرد، با همكاری مهدی سنایی سفیر ایران در روسیه بزودی شعبه سازمان اجتماعی «روسكی میر» برای تحقیقات پیرامون مسائل و تحولات روسیه در دانشگاه تهران افتتاح خواهد شد.

رئیس كمیسیون آموزش دومای روسیه، همچنین بر ضرورت توسعه هرچه بیشتر روابط علمی – آموزشی همانند رشد همكاری های سیاسی و اقتصادی دو كشور تاكید كرد.

علی اصفر فانی» وزیر آموزش و پرورش ایران از روز سه شنبه، در راس هیاتی برای انجام دیدار كاری و شركت در نمایشگاه بین المللی آموزش مسكو، در پایتخت روسیه بسر می برد.

فانی طی این سفر سه روزه با «دیمیتری لیوانوف» وزیر علوم و آموزش روسیه نیز دیدار و گفت و گو خواهد كرد.

ایران و روسیه راههای گسترش همكاری های آموزشی را بررسی كردند

بک لینک رنک 6

بازی

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author