ایران قهرمان جام جهانی کشتی فرنگی شد

ایران قهرمان جام جهانی کشتی فرنگی شد
با پیروزی ارزنده رامین طاهری بر حریف روس، پنجمین پیروزی تیمی کشورمان حاصل و قهرمانی ایران در جام جهانی کشتی فرنگی شیراز مسجل شد.

ایران قهرمان جام جهانی کشتی فرنگی شد

با پیروزی ارزنده رامین طاهری بر حریف روس، پنجمین پیروزی تیمی کشورمان حاصل و قهرمانی ایران در جام جهانی کشتی فرنگی شیراز مسجل شد.
ایران قهرمان جام جهانی کشتی فرنگی شد

تلگرام

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author