ایران عملیات انتحاری گروه‌های تروریستی و تکفیری در لبنان را محکوم کرد

ایران عملیات انتحاری گروه‌های تروریستی و تکفیری در لبنان را محکوم کرد
سخنگوی وزارت امور خارجه ایران با محکوم کردن عملیات انتحاری گروه‌های تروریستی و تکفیری در لبنان، بر حمایت تهران از دولت، ملت، ارتش و مقاومت لبنان در مبارزه با تروریسم تأکید کرد.

ایران عملیات انتحاری گروه‌های تروریستی و تکفیری در لبنان را محکوم کرد

سخنگوی وزارت امور خارجه ایران با محکوم کردن عملیات انتحاری گروه‌های تروریستی و تکفیری در لبنان، بر حمایت تهران از دولت، ملت، ارتش و مقاومت لبنان در مبارزه با تروریسم تأکید کرد.
ایران عملیات انتحاری گروه‌های تروریستی و تکفیری در لبنان را محکوم کرد

خرید vpn موبایل برای اندروید

پرشین موزیک

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author