ایجاد یک دارالقرآن برای هر منطقه آموزش و پرورش در کشور تا 3 سال آينده

ایجاد یک دارالقرآن برای هر منطقه آموزش و پرورش در کشور تا 3 سال آينده

به گزارش مركزاطلاع رساني وروابط عمومي وزارت آموزش وپرورش به نقل ازفارس،‌ پيش ازظهرامروز علی اصغر فانی در حاشیه سومین دوره توانمندسازی مدیران مراکز دارالقرآن آموزش و پرورش سراسر کشور که در اردوگاه شهید باهنر در حال برگزاری است در جمع خبرنگاران اظهار كرد: در کشور 650 درالقرآن داریم و رویکرد آموزش و پرورش این است در گام اول حداقل هر منطقه آموزش و پرورش دارای یک دارالقرآن باشد و طی ۲، ۳ سال آینده نیز حداقل در هر منطقه دو دارالقرآن یکی برای پسران و یکی برای دختران ایجاد شود.

وی ادامه داد: دارالقرآن را به عنوان قرارگاه تعلیم و تربیت قرآنی می‌دانیم و امیدواریم با توانمندسازی مربیان دارالقرآن‌ها و برنامه‌ریزی محتوایی برای آنها بتوانیم تربیت قرآنی را در آموزش و پرورش توسعه دهیم.

فانی در خصوص تخصیص نیروی انسانی دارالقرآن‌ها، گفت: سال گذشته بخش عمده‌ای از آن حل شد و امسال نیز این کار را ادامه می‌دهیم؛ در دارالقرآن‌ها دو نکته اصلی وجود دارد یکی بحث نیروی انسانی و دیگری برنامه و محتوای آن است که ما بر روی هر دو اصرار داریم تا به نتیجه برسانیم.

وزیر آموزش و پرورش یکی از تکالیف دارالقرآن‌ها را رصد قاریان و حافظان قرآن برشمرد و یادآور شد: هدایت،‌ راهنمایی از قاریان و حافظان فراتر از چهاردیواری دارالقرآن‌هاست و اگر این رویکرد دنبال شود امیدواریم بتوانیم در هر منطقه، دانش‌آموزان مستعد و علاقه‌مند را شناسایی کرده و آموزش دهیم چرا که بدیهی است دانش‌آموزانی که امروز در دارالقرآن‌ها هستند معلمان آینده قرآن در کشور خواهند شد.

وی با اشاره به بحث شیوه آموزش و استفاده از فضای مجازی تصریح کرد: اخیرا با حکم رهبر معظم انقلاب، وزارت آموزش و پرورش عضو شورای عالی فضای مجازی شده است که این پیامی دارد که آموزش و پرورش باید بتواند از این فضای مجازی در راستای اهداف خود بهره‌مند شود.

فانی اضافه کرد: بنده از همکاران خود خواسته‌ام از فضای مجازی برای توسعه آموزش قرآنی حداکثر استفاده را کنند.

وزیر آموزش و پرورش در خصوص طرح شهاب(شناسایی استعدادهای برتر) در مدارس خاطرنشان کرد: سال گذشته 138 هزار دانش‌آموز را در طرح شهاب تحت پوشش دادیم که امسال 384 هزار نفر تحت پوشش قرار داده شدند و برنامه‌ریزی کرده‌ایم تا سال 1399 که سال آخر برنامه ششم توسعه است، طرح شهاب فراگیر شود.

ایجاد یک دارالقرآن برای هر منطقه آموزش و پرورش در کشور تا 3 سال آينده

به گزارش مركزاطلاع رساني وروابط عمومي وزارت آموزش وپرورش به نقل ازفارس،‌ پيش ازظهرامروز علی اصغر فانی در حاشیه سومین دوره توانمندسازی مدیران مراکز دارالقرآن آموزش و پرورش سراسر کشور که در اردوگاه شهید باهنر در حال برگزاری است در جمع خبرنگاران اظهار كرد: در کشور 650 درالقرآن داریم و رویکرد آموزش و پرورش این است در گام اول حداقل هر منطقه آموزش و پرورش دارای یک دارالقرآن باشد و طی ۲، ۳ سال آینده نیز حداقل در هر منطقه دو دارالقرآن یکی برای پسران و یکی برای دختران ایجاد شود.

وی ادامه داد: دارالقرآن را به عنوان قرارگاه تعلیم و تربیت قرآنی می‌دانیم و امیدواریم با توانمندسازی مربیان دارالقرآن‌ها و برنامه‌ریزی محتوایی برای آنها بتوانیم تربیت قرآنی را در آموزش و پرورش توسعه دهیم.

فانی در خصوص تخصیص نیروی انسانی دارالقرآن‌ها، گفت: سال گذشته بخش عمده‌ای از آن حل شد و امسال نیز این کار را ادامه می‌دهیم؛ در دارالقرآن‌ها دو نکته اصلی وجود دارد یکی بحث نیروی انسانی و دیگری برنامه و محتوای آن است که ما بر روی هر دو اصرار داریم تا به نتیجه برسانیم.

وزیر آموزش و پرورش یکی از تکالیف دارالقرآن‌ها را رصد قاریان و حافظان قرآن برشمرد و یادآور شد: هدایت،‌ راهنمایی از قاریان و حافظان فراتر از چهاردیواری دارالقرآن‌هاست و اگر این رویکرد دنبال شود امیدواریم بتوانیم در هر منطقه، دانش‌آموزان مستعد و علاقه‌مند را شناسایی کرده و آموزش دهیم چرا که بدیهی است دانش‌آموزانی که امروز در دارالقرآن‌ها هستند معلمان آینده قرآن در کشور خواهند شد.

وی با اشاره به بحث شیوه آموزش و استفاده از فضای مجازی تصریح کرد: اخیرا با حکم رهبر معظم انقلاب، وزارت آموزش و پرورش عضو شورای عالی فضای مجازی شده است که این پیامی دارد که آموزش و پرورش باید بتواند از این فضای مجازی در راستای اهداف خود بهره‌مند شود.

فانی اضافه کرد: بنده از همکاران خود خواسته‌ام از فضای مجازی برای توسعه آموزش قرآنی حداکثر استفاده را کنند.

وزیر آموزش و پرورش در خصوص طرح شهاب(شناسایی استعدادهای برتر) در مدارس خاطرنشان کرد: سال گذشته 138 هزار دانش‌آموز را در طرح شهاب تحت پوشش دادیم که امسال 384 هزار نفر تحت پوشش قرار داده شدند و برنامه‌ریزی کرده‌ایم تا سال 1399 که سال آخر برنامه ششم توسعه است، طرح شهاب فراگیر شود.

ایجاد یک دارالقرآن برای هر منطقه آموزش و پرورش در کشور تا 3 سال آينده

استخدام

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author