ایجاد فرصت آموزشی برای دانش آموزان به ویژه عشایر بر عهده همگان است

ایجاد فرصت آموزشی برای دانش آموزان به ویژه عشایر بر عهده همگان است

 به گزارش مركز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان فارس ، سید محمد علی افشانی درجشنواره علمی ،فرهنگی مدارس ابتدایی عشایر بخش سیاخ دارنگون و شوراب شیراز ،دانایی را لازمه توانایی دانست و اظهاركرد : کسی تواناتراست که از دانایی بیشتری برخوردار باشد و این دانایی هم جز با دانش و ارتباطات میسر نخواهد شد.

استاندار فارس با بيان اين كه همه باید زمینه دانایی را که لازمه توانایی است برای فرزندان این استان فراهم کنیم، تصريح کرد: مساله کسب دانش و علم مهمترین سرمایه ای است که هر انسانی می تواند داشته باشد و به همین دلیل ما ایجاد فرصت آموزشی برای دانش آموزان عشایر را در اولویت کارهای خود قرار داده ایم.

وي خاطرنشان كرد : تمام سعی و کوشش خود را به کار خواهیم گرفت تا برای حل مشکلات عشایر به ویژه مشکلات آموزشی آنها گام های موثر و مثبتی برداشته شود.

افشانی ، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره مرحوم محمد بهمن بیگی بنیانگذار تعلیمات عشایری کشور افزود : این جشنواره ما را نسبت به چگونگی تعلیم و تربیت آن هم در زمانی که هیچ امکان و ابزاری برای دانش آموزان عشایر وجود نداشت اما با اقدام سنجیده مرحوم محمدبیگی میسر شد، آشنا می سازد.

استاندار فارس بيان كرد : ایجاد فرصت آموزشی به عنوان پایه فرصت های دیگر، وظیفه ای همگانی است و هر کس در هر زمانی که می تواند باید در این مسیر گام بردارد و برای دانش آموزان فرصت آموزشی ایجاد کند.

وي اظهار کرد: معلمان باید در مسیر تعلیم و تربیت و ارایه خدمات آموزشی مناسب، از امکانات لازم بهره مند بوده و دانش آموزان نیز در کسب علم و دانش اندوزی اهتمام و تلاش بیشتری داشته باشند.

افشاني، با اشاره به تلاش های مرحوم بهمن بیگی برای فراهم کردن زمینه تحصیل دانش آموزان عشایر گفت: ایجاد فرصت آموزشی در حد امکانات از آن زمان تا به امروز، در میان عشایر به عنوان اولویت اول بوده و شرایط برای با سواد شدن و رشد و شکوفایی استعداد دانش آموزان بسیار مستعدی که در محیط عشایری هستند، فراهم شده است.

استاندار فارس افزود: فرزندان عشایر پس از اینکه این فرصت برای آنها فراهم شد، در مدارس عشایری درس خواندند و بعد از آن نیز به دنبال ایجاد دبیرستان عشایری به همت مرحوم بهمن بیگی، در شرایطی که فرصت آموزشی در شهرها برای آنها وجود نداشت، در این دبیرستان ادامه تحصیل دادند.

افشانی گفت: امروز جمع کثیری از باسوادترین فرزندان این مملکت که در رشته های مختلف تحصیل کرده اند، از فارغ التحصیلان همان دبیرستانی هستند که توسط مرحوم بهمن بیگی ایجاد شد و این افراد منشاء خدمات بسیاری در تمام نقاط کشور هستند.

وی بیان کرد: بسیاری از کسانی که امروز در مسئولیت های مختلف این استان قرار دارند، زمانی در همین چادرهای عشایری که توسط مرحوم بهمن بیگی در سراسر کشور برپا شد درس می خوانند و انگیزه و اراده آنها باعث شد که امروز در مناصب ملی، منطقه ای و استانی دارای مسئولیت هایی باشند.

استاندار فارس ادامه داد: عشایردر حقیقت بخش مولد و فعال جامعه ما را تشکیل می دهند و با وجودی که از تمام امکانات موجود در شهرها و روستاها بی بهره هستند، اما سهم قابل توجهی در تولید دارند

ایجاد فرصت آموزشی برای دانش آموزان به ویژه عشایر بر عهده همگان است

 به گزارش مركز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان فارس ، سید محمد علی افشانی درجشنواره علمی ،فرهنگی مدارس ابتدایی عشایر بخش سیاخ دارنگون و شوراب شیراز ،دانایی را لازمه توانایی دانست و اظهاركرد : کسی تواناتراست که از دانایی بیشتری برخوردار باشد و این دانایی هم جز با دانش و ارتباطات میسر نخواهد شد.

استاندار فارس با بيان اين كه همه باید زمینه دانایی را که لازمه توانایی است برای فرزندان این استان فراهم کنیم، تصريح کرد: مساله کسب دانش و علم مهمترین سرمایه ای است که هر انسانی می تواند داشته باشد و به همین دلیل ما ایجاد فرصت آموزشی برای دانش آموزان عشایر را در اولویت کارهای خود قرار داده ایم.

وي خاطرنشان كرد : تمام سعی و کوشش خود را به کار خواهیم گرفت تا برای حل مشکلات عشایر به ویژه مشکلات آموزشی آنها گام های موثر و مثبتی برداشته شود.

افشانی ، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره مرحوم محمد بهمن بیگی بنیانگذار تعلیمات عشایری کشور افزود : این جشنواره ما را نسبت به چگونگی تعلیم و تربیت آن هم در زمانی که هیچ امکان و ابزاری برای دانش آموزان عشایر وجود نداشت اما با اقدام سنجیده مرحوم محمدبیگی میسر شد، آشنا می سازد.

استاندار فارس بيان كرد : ایجاد فرصت آموزشی به عنوان پایه فرصت های دیگر، وظیفه ای همگانی است و هر کس در هر زمانی که می تواند باید در این مسیر گام بردارد و برای دانش آموزان فرصت آموزشی ایجاد کند.

وي اظهار کرد: معلمان باید در مسیر تعلیم و تربیت و ارایه خدمات آموزشی مناسب، از امکانات لازم بهره مند بوده و دانش آموزان نیز در کسب علم و دانش اندوزی اهتمام و تلاش بیشتری داشته باشند.

افشاني، با اشاره به تلاش های مرحوم بهمن بیگی برای فراهم کردن زمینه تحصیل دانش آموزان عشایر گفت: ایجاد فرصت آموزشی در حد امکانات از آن زمان تا به امروز، در میان عشایر به عنوان اولویت اول بوده و شرایط برای با سواد شدن و رشد و شکوفایی استعداد دانش آموزان بسیار مستعدی که در محیط عشایری هستند، فراهم شده است.

استاندار فارس افزود: فرزندان عشایر پس از اینکه این فرصت برای آنها فراهم شد، در مدارس عشایری درس خواندند و بعد از آن نیز به دنبال ایجاد دبیرستان عشایری به همت مرحوم بهمن بیگی، در شرایطی که فرصت آموزشی در شهرها برای آنها وجود نداشت، در این دبیرستان ادامه تحصیل دادند.

افشانی گفت: امروز جمع کثیری از باسوادترین فرزندان این مملکت که در رشته های مختلف تحصیل کرده اند، از فارغ التحصیلان همان دبیرستانی هستند که توسط مرحوم بهمن بیگی ایجاد شد و این افراد منشاء خدمات بسیاری در تمام نقاط کشور هستند.

وی بیان کرد: بسیاری از کسانی که امروز در مسئولیت های مختلف این استان قرار دارند، زمانی در همین چادرهای عشایری که توسط مرحوم بهمن بیگی در سراسر کشور برپا شد درس می خوانند و انگیزه و اراده آنها باعث شد که امروز در مناصب ملی، منطقه ای و استانی دارای مسئولیت هایی باشند.

استاندار فارس ادامه داد: عشایردر حقیقت بخش مولد و فعال جامعه ما را تشکیل می دهند و با وجودی که از تمام امکانات موجود در شهرها و روستاها بی بهره هستند، اما سهم قابل توجهی در تولید دارند

ایجاد فرصت آموزشی برای دانش آموزان به ویژه عشایر بر عهده همگان است

بک لینک رنک 4

دانلود سریال و آهنگ

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author