انگلیس باید پاسخگوی جنگ‌هایی باشد که در خاورمیانه به راه انداخته است

انگلیس باید پاسخگوی جنگ‌هایی باشد که در خاورمیانه به راه انداخته است
یک روزنامه انگلیسی نوشت، دولت انگلیس نیروی ویژه هوایی به کشورهای خاورمیانه اعزام کرده و مردم خود را درباره این مساله آگاه نکرده است.

انگلیس باید پاسخگوی جنگ‌هایی باشد که در خاورمیانه به راه انداخته است

یک روزنامه انگلیسی نوشت، دولت انگلیس نیروی ویژه هوایی به کشورهای خاورمیانه اعزام کرده و مردم خود را درباره این مساله آگاه نکرده است.
انگلیس باید پاسخگوی جنگ‌هایی باشد که در خاورمیانه به راه انداخته است

خبر جدید

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author