انفجار‎های خونین در «کاظمین» عراق/ داعش مسئولیت را بر عهده گرفت

انفجار‎های خونین در «کاظمین» عراق/ داعش مسئولیت را بر عهده گرفت
منابع امنیتی عراق از وقوع دو انفجار در «کاظمین» واقع در شمال بغداد و کشته شدن ۲۲ نفر خبر دادند.

انفجار‎های خونین در «کاظمین» عراق/ داعش مسئولیت را بر عهده گرفت

منابع امنیتی عراق از وقوع دو انفجار در «کاظمین» واقع در شمال بغداد و کشته شدن ۲۲ نفر خبر دادند.
انفجار‎های خونین در «کاظمین» عراق/ داعش مسئولیت را بر عهده گرفت

خرید بک لینک

موسیقی

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author