انجمن‌های اسلامی پایگاه گفتمان‌سازی اقتصاد مقاومتی در محیط دانش‌آموزی است

انجمن‌های اسلامی پایگاه گفتمان‌سازی اقتصاد مقاومتی در محیط دانش‌آموزی است

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش به نقل از اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش‌آموزان، حامد علامتي اظهاركرد : گفتمان‌سازی و ترویج روحیه‌ی انقلابی و فرهنگ استکبارستیزی در عرصه‌ی اقتصادی، ترویج روحیه‌ی علم‌آموزی و دانش‌افزایی، فرهنگ‌سازی و حمایت از تولید ملی و مصرف کالای ایرانی، جریان‌سازی در زمینه‌ی اصلاح الگوی مصرف، ترویج مهارت‌آموزی، فرهنگ کارآفرینی و خلاقیت در عرصه‌ی اقتصادی، ترویج مفاهیم و مولفه‌های اقتصاد اسلامی، توجه به رویکرد اقتصاد مقاومتی در حوزه‌های اداری و سازمانی هفت رویکرد اصلی اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش‌آموزان در پی‌گیری و تحقق شعار سال می‌باشد.

دبیرکل اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش‌آموزان با اشاره به برنامه‌‌های فرهنگ ساز و حمایت از تولید ملی و مصرف کالای ایرانی اظهاركرد: فراخوان مقالات ادبی و هنری با موضوع کالای ایرانی و تولید داخلی، بازدید از مراکز تولیدی و صنعتی موفق، همفکری کادر تشکیلاتی و دانش‌آموزان و مربیان برای طراحی مدل فراخوان و رایزنی با نهادهای مرتبط جهت شناسایی مراکز تولیدی و صنعتی موفق برخي از برنامه‌هاي اتحاديه  برای فرهنگ‌سازی و حمایت از تولید داخلی است.

انجمن‌های اسلامی پایگاه گفتمان‌سازی اقتصاد مقاومتی در محیط دانش‌آموزی است

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش به نقل از اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش‌آموزان، حامد علامتي اظهاركرد : گفتمان‌سازی و ترویج روحیه‌ی انقلابی و فرهنگ استکبارستیزی در عرصه‌ی اقتصادی، ترویج روحیه‌ی علم‌آموزی و دانش‌افزایی، فرهنگ‌سازی و حمایت از تولید ملی و مصرف کالای ایرانی، جریان‌سازی در زمینه‌ی اصلاح الگوی مصرف، ترویج مهارت‌آموزی، فرهنگ کارآفرینی و خلاقیت در عرصه‌ی اقتصادی، ترویج مفاهیم و مولفه‌های اقتصاد اسلامی، توجه به رویکرد اقتصاد مقاومتی در حوزه‌های اداری و سازمانی هفت رویکرد اصلی اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش‌آموزان در پی‌گیری و تحقق شعار سال می‌باشد.

دبیرکل اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش‌آموزان با اشاره به برنامه‌‌های فرهنگ ساز و حمایت از تولید ملی و مصرف کالای ایرانی اظهاركرد: فراخوان مقالات ادبی و هنری با موضوع کالای ایرانی و تولید داخلی، بازدید از مراکز تولیدی و صنعتی موفق، همفکری کادر تشکیلاتی و دانش‌آموزان و مربیان برای طراحی مدل فراخوان و رایزنی با نهادهای مرتبط جهت شناسایی مراکز تولیدی و صنعتی موفق برخي از برنامه‌هاي اتحاديه  برای فرهنگ‌سازی و حمایت از تولید داخلی است.

انجمن‌های اسلامی پایگاه گفتمان‌سازی اقتصاد مقاومتی در محیط دانش‌آموزی است

خرید بک لینک

موسیقی

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author