اقدام فداکارانه معلم خاشی در نجات جان دانش آموزان

اقدام فداکارانه معلم خاشی در نجات جان دانش آموزان

به گزارش مركز اطلاع رسانی  وروابط عمومی وزارت آموزش و پرورش به نقل ازاستان  سیستان وبلوچستان ، علیرضا نخعی با بيان اين كه روستای نوک جو از توابع دهستان روتک شهرستان خاش شاهد حادثه ای دلخراش و افتخار آمیز بود ، اظهارکرد : در مسیر رفت و آمد دانش آموزان ، دیوار مخروبه ای وجود داشته که به دلیل بارندگی های اخیر استحکام آن به کمترین حد خود رسیده بود .

مدیر کل آموزش و پرورش استان سیستان وبلوچستان تصريح كرد : آموزگاران این مدرسه پس از اینکه یقین پیدا کردند که دیوار در حال ریزش است دوان دوان خود را به دانش آموزانی که در کنار این دیوار قرارداشته می رسانند و دانش آموزان را از خطر قرار گرفتن در زیر آوار با پرت کردن آنان ، نجات می دهند .

وي با اشاره به اینکه این دیوار مربوط به فضای آموزشی مدرسه نبوده واز آن اهالی روستابوده است ، خاطرنشان کرد: متاسفانه پس از نجات دانش آموزان،  معلمان فداکار، حمیدرضا گنگوزهی و عبدالرئوف شهنوازی زیر آوار گرفتار می شوند که یکی از این عزیزان به طور کامل و دیگری پایش زیر آوار قرار می گیرد .

نخعي افزود : با کمک اهالی منطقه این عزیزان از زیر آوار نجات داده که متاسفانه در حین انتقال این معلمین فداکار به بیمارستان حمید گنگوزهی در راه نجات دانش آموزان جان خویش را فدا می کند و عبدالرئوف شهنوازی نیز از ناحیه پا دچار شکستگی می شود .

مدیر کل آموزش و پرورش استان سيستان و بلوچستان بیان کرد : اقدامی که توسط این عزیزان انجام شده یک فداکاری بزرگ است که باعث افتخار جامعه ما و فرهنگیان خواهد بود .

وی ضمن ستایش این اقدام همکاران ارزشمندمان برای مرحوم گنگوزهی علو درجات را مسئلت و این واقعه را به همه فرهنگیان ،دانش آموزان و به ویژه خانواده این مرحوم تسلیت گفت .

نخعی با اشاره به اینکه بر اساس هماهنگی های صورت گرفته مراسم تشیع پیکر این معلم گرانقدر ساعت ده صبح امروز دوشنبه 16 فروردین در روستای گزو پشتکوه خاش برگزار می شود

اقدام فداکارانه معلم خاشی در نجات جان دانش آموزان

به گزارش مركز اطلاع رسانی  وروابط عمومی وزارت آموزش و پرورش به نقل ازاستان  سیستان وبلوچستان ، علیرضا نخعی با بيان اين كه روستای نوک جو از توابع دهستان روتک شهرستان خاش شاهد حادثه ای دلخراش و افتخار آمیز بود ، اظهارکرد : در مسیر رفت و آمد دانش آموزان ، دیوار مخروبه ای وجود داشته که به دلیل بارندگی های اخیر استحکام آن به کمترین حد خود رسیده بود .

مدیر کل آموزش و پرورش استان سیستان وبلوچستان تصريح كرد : آموزگاران این مدرسه پس از اینکه یقین پیدا کردند که دیوار در حال ریزش است دوان دوان خود را به دانش آموزانی که در کنار این دیوار قرارداشته می رسانند و دانش آموزان را از خطر قرار گرفتن در زیر آوار با پرت کردن آنان ، نجات می دهند .

وي با اشاره به اینکه این دیوار مربوط به فضای آموزشی مدرسه نبوده واز آن اهالی روستابوده است ، خاطرنشان کرد: متاسفانه پس از نجات دانش آموزان،  معلمان فداکار، حمیدرضا گنگوزهی و عبدالرئوف شهنوازی زیر آوار گرفتار می شوند که یکی از این عزیزان به طور کامل و دیگری پایش زیر آوار قرار می گیرد .

نخعي افزود : با کمک اهالی منطقه این عزیزان از زیر آوار نجات داده که متاسفانه در حین انتقال این معلمین فداکار به بیمارستان حمید گنگوزهی در راه نجات دانش آموزان جان خویش را فدا می کند و عبدالرئوف شهنوازی نیز از ناحیه پا دچار شکستگی می شود .

مدیر کل آموزش و پرورش استان سيستان و بلوچستان بیان کرد : اقدامی که توسط این عزیزان انجام شده یک فداکاری بزرگ است که باعث افتخار جامعه ما و فرهنگیان خواهد بود .

وی ضمن ستایش این اقدام همکاران ارزشمندمان برای مرحوم گنگوزهی علو درجات را مسئلت و این واقعه را به همه فرهنگیان ،دانش آموزان و به ویژه خانواده این مرحوم تسلیت گفت .

نخعی با اشاره به اینکه بر اساس هماهنگی های صورت گرفته مراسم تشیع پیکر این معلم گرانقدر ساعت ده صبح امروز دوشنبه 16 فروردین در روستای گزو پشتکوه خاش برگزار می شود

اقدام فداکارانه معلم خاشی در نجات جان دانش آموزان

خرید بک لینک

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author