اقتصاد مقاومتی و عدالت آموزشی از مهمترین آثار برگزاری جشنواره جابربن حیان است

اقتصاد مقاومتی و عدالت آموزشی از مهمترین آثار برگزاری جشنواره جابربن حیان است

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش به نقل از معاونت آموزش ابتدایی ، شهیندخت ملاوردی در نمایشگاه دانش آموزی جابر حیان اظهاركرد: نسل جوان آینده ایران اسلامی نسلی پویا و امید وار است که در راه توسعه کشور قدم های بزرگی خواهد برداشت.

معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری ازحضور 75 درصدی پروژه های گروهی دراین نمایشگاه تقدیر و تصريح كرد: 60 درصد طرح پژوهشی از سوی دانش آموزان دختر و 40 درصد طرح ها توسط دانش آموزان پسر ارائه شده است که نوید بخش حضور گسترده دختران ایران اسلامی درآینده علمی کشور است .

ملاوردی با تاکید بر اینکه آموزش کلید توانمند سازی آینده کشور است افزود : مهارتهای ارتباطی ، حضور در جامعه ، تعامل گروهی ، تقویت اعتماد به نفس ، توجه به علم و تکنولوژی و کشف استعداد در این نوع جشنواره ها متجلی می شود .

وی مقطع ابتدایی را مهمترین بستر یادگیری برشمرد و خاطرنشان كرد : اقتصاد مقاومتی ، مولف های دانش بنیان ، درون زا بودن و عدالت آموزشی را از مهمترین آثار برگزاری جشنواره جابربن حیان در سطح کشور است.

 گفتني است؛ پنجمین جشنواره پروژه های علمی جابربن حیان با حضور 230 پروژه دانش آموزی ، 23 مولف دانش آموز در اردوگاه شهيد باهنر برگزار شد.

اقتصاد مقاومتی و عدالت آموزشی از مهمترین آثار برگزاری جشنواره جابربن حیان است

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش به نقل از معاونت آموزش ابتدایی ، شهیندخت ملاوردی در نمایشگاه دانش آموزی جابر حیان اظهاركرد: نسل جوان آینده ایران اسلامی نسلی پویا و امید وار است که در راه توسعه کشور قدم های بزرگی خواهد برداشت.

معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری ازحضور 75 درصدی پروژه های گروهی دراین نمایشگاه تقدیر و تصريح كرد: 60 درصد طرح پژوهشی از سوی دانش آموزان دختر و 40 درصد طرح ها توسط دانش آموزان پسر ارائه شده است که نوید بخش حضور گسترده دختران ایران اسلامی درآینده علمی کشور است .

ملاوردی با تاکید بر اینکه آموزش کلید توانمند سازی آینده کشور است افزود : مهارتهای ارتباطی ، حضور در جامعه ، تعامل گروهی ، تقویت اعتماد به نفس ، توجه به علم و تکنولوژی و کشف استعداد در این نوع جشنواره ها متجلی می شود .

وی مقطع ابتدایی را مهمترین بستر یادگیری برشمرد و خاطرنشان كرد : اقتصاد مقاومتی ، مولف های دانش بنیان ، درون زا بودن و عدالت آموزشی را از مهمترین آثار برگزاری جشنواره جابربن حیان در سطح کشور است.

 گفتني است؛ پنجمین جشنواره پروژه های علمی جابربن حیان با حضور 230 پروژه دانش آموزی ، 23 مولف دانش آموز در اردوگاه شهيد باهنر برگزار شد.

اقتصاد مقاومتی و عدالت آموزشی از مهمترین آثار برگزاری جشنواره جابربن حیان است

مهارت برتر

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author