اقتصاد مقاومتی باید مبنای کار ادارات آموزش و پرورش و مدارس قرار گیرد

اقتصاد مقاومتی باید مبنای کار ادارات آموزش و پرورش و مدارس قرار گیرد

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان اصفهان، محمد حسن قائديها ضمن اشاره به نام گذاری امسال به نام “اقتصاد مقاومتی ، اقدام و عمل” از جانب مقام معظم رهبری(مد ظله العالی) و بیان مطالبه استاندار استان در زمینه اقتصاد مقاومتی، خواستار پیگیری روسای محترم ادارات آموزش و پرورش در هر چه بهتر اجرا کردن این موضوع شد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان ضمن بیان عوامل تاثیر گذار در خلاقیت دانش آموزان، تصريح کرد : مدیران ما باید به جای رسیدگی محض به امور خدماتی و مالی ، دانش آموزان را در کار های تربیتی درگیر کرده و جوی شاد را در مدارس ایجاد نمایند.

اقتصاد مقاومتی باید مبنای کار ادارات آموزش و پرورش و مدارس قرار گیرد

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان اصفهان، محمد حسن قائديها ضمن اشاره به نام گذاری امسال به نام “اقتصاد مقاومتی ، اقدام و عمل” از جانب مقام معظم رهبری(مد ظله العالی) و بیان مطالبه استاندار استان در زمینه اقتصاد مقاومتی، خواستار پیگیری روسای محترم ادارات آموزش و پرورش در هر چه بهتر اجرا کردن این موضوع شد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان ضمن بیان عوامل تاثیر گذار در خلاقیت دانش آموزان، تصريح کرد : مدیران ما باید به جای رسیدگی محض به امور خدماتی و مالی ، دانش آموزان را در کار های تربیتی درگیر کرده و جوی شاد را در مدارس ایجاد نمایند.

اقتصاد مقاومتی باید مبنای کار ادارات آموزش و پرورش و مدارس قرار گیرد

یوزرنیم و پسورد نود 32

ganool review

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author