افزایش وزش باد در تهران و ۶ استان تا ۴۵ کیلومتر برساعت/ گردوغبار در شهرهای جنوب‌غرب کشور

افزایش وزش باد در تهران و ۶ استان تا ۴۵ کیلومتر برساعت/ گردوغبار در شهرهای جنوب‌غرب کشور
از امشب در استان‌های البرز، تهران، سمنان، خراسان شمالی، خراسان مرکزی، قم و اصفهان سرعت وزش باد افزایش یافته و حداکثر سرعت وزش در برخی ساعات به ۳۰ تا ۴۵ کیلومتر بر ساعت خواهد رسید.

افزایش وزش باد در تهران و ۶ استان تا ۴۵ کیلومتر برساعت/ گردوغبار در شهرهای جنوب‌غرب کشور

از امشب در استان‌های البرز، تهران، سمنان، خراسان شمالی، خراسان مرکزی، قم و اصفهان سرعت وزش باد افزایش یافته و حداکثر سرعت وزش در برخی ساعات به ۳۰ تا ۴۵ کیلومتر بر ساعت خواهد رسید.
افزایش وزش باد در تهران و ۶ استان تا ۴۵ کیلومتر برساعت/ گردوغبار در شهرهای جنوب‌غرب کشور

لردگان

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author