افزایش نرخ پوشش فعالیت‌های پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی در مدارس

افزایش نرخ پوشش فعالیت‌های پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی در مدارس

به گزارش مركز اطلاع رساني وروابط عمومي وزارت آموزش و پرورش به نقل از معاونت تربيت بدني وسلامت، نادرمنصوركيايي به تشریح اولویت‌ها و برنامه‌های آموزش و پرورش در زمینه پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی در سال تحصیلی پیش رو پرداخت و گفت: مهمترین اولویت اجرایی آموزش و پرورش در زمینه پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی، کوشش برای افزایش نرخ پوشش برنامه‌ها و فعالیت‌های پیشگیرانه در سطح مدارس است.

 منصورکیایی درخصوص چارچوب برنامه های آموزش و پرورش در زمینه پیشگیری از آسیب های اجتماعی در سال تحصیلی 96-1395 اظهار کرد: اهتمام برای اجرای تعهدات آموزش و پرورش در سند تقسیم کار ملی کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی، اجرای تفاهمنامه همکاری مشترک وزارت آموزش و پرورش و ستاد مبارزه با موادمخدر و نیز اجرای سند ائتلاف نظام مراقبت اجتماعی از دانش آموزان چند محور از برنامه‌های پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی در آموزش وپرورش است.

وی افزود: مهمترین اولویت اجرایی آموزش و پرورش در زمینه پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی، کوشش برای افزایش نرخ پوشش برنامه‌ها و فعالیت‌های پیشگیرانه در سطح مدارس است به طوری که بر اساس هماهنگی‌های صورت گرفته، پیوست‌ها و برش‌های کمی مربوط به هر استان، در زمینه نرخ پوشش فعالیت‌های پیشگیری تعیین شده و استان‌ها قبل از آغاز سال تحصیلی ، هماهنگی‌های لازم را برای تحقق نرخ پوشش تعیین شده ، آغاز کرده‌اند.

منصورکیایی با اشاره به برنامه‌های آموزش و پرورش در زمینه پیشگیری از آسیب های اجتماعی گفت: برنامه‌های گوناگونی برای اجرا در سال تحصیلی جدید در نظر گرفته شده است که در سه محور آموزشی ، فرهنگی و مراقبتی در سطح مدارس اجرا خواهند شد.

مدیرکل دفتر مراقبت در برابر آسیبهای اجتماعی ادامه داد: در محور برنامه‌های آموزشی، اجرای طرح‌های آموزش پیشگیری به دانش آموزان سه دوره تحصیلی، برگزاری کارگاه‌های آموزشی برای والدین، برگزاری کارگاه‌های آموزشی برای همکاران فرهنگی، اجرای درسنامه آموزش پیشگیری در کلاس درس تدارک دید شده است. همچنین در محور برنامه‌های فرهنگی برگزاری ششمین دوره جشنواره نوجوان سالم در تمامی دوره‌های تحصیلی، برگزاری هفته مبارزه با اعتیاد و آسیب های اجتماعی، اجرای طرح همیاران پیشگیری از آسیب های اجتماعی در مدارس کشور، توزیع محصولات فرهنگی پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی در سطح مدارس، برگزاری نمایشگاه‌های سیار پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی در سطح مدارس در دستور کار قرار دارد.

وي خاطرنشان كرد: در محور برنامه‌های مراقبتی نیز اجرای طرح مداخلات توانمندسازی برای دانش آموزان در معرض خطر، توسعه برنامه مددکاری اجتماعی در سطح مناطق آموزش و پرورش کشور، اجرای طرح پیشگیری از آسیب های اجتماعی با رویکرد پیشگیری جامعه محور در سطح مدارس واجرای آزمایشی پروژه نظام مراقبت اجتماعی از دانش آموزان در سطح مدارس منتخب کشور انجام می‌شود. همچنین برنامه‌های فوق‌العاده جداگانه‌ای نیز در اجرای تفاهمنامه همکاری مشترک وزارت آموزش و پرورش و ستاد مبارزه با موادمخدر و نیز در اجرای سند تقسیم کار ملی کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی و با همکاری شورای اجتماعی کشور در نظر گرفته شده است که در قالب‌های مختلف آموزشی ، فرهنگی و مراقبتی ، در سطح مدارس اجرا خواهد شد.

افزایش نرخ پوشش فعالیت‌های پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی در مدارس

به گزارش مركز اطلاع رساني وروابط عمومي وزارت آموزش و پرورش به نقل از معاونت تربيت بدني وسلامت، نادرمنصوركيايي به تشریح اولویت‌ها و برنامه‌های آموزش و پرورش در زمینه پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی در سال تحصیلی پیش رو پرداخت و گفت: مهمترین اولویت اجرایی آموزش و پرورش در زمینه پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی، کوشش برای افزایش نرخ پوشش برنامه‌ها و فعالیت‌های پیشگیرانه در سطح مدارس است.

 منصورکیایی درخصوص چارچوب برنامه های آموزش و پرورش در زمینه پیشگیری از آسیب های اجتماعی در سال تحصیلی 96-1395 اظهار کرد: اهتمام برای اجرای تعهدات آموزش و پرورش در سند تقسیم کار ملی کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی، اجرای تفاهمنامه همکاری مشترک وزارت آموزش و پرورش و ستاد مبارزه با موادمخدر و نیز اجرای سند ائتلاف نظام مراقبت اجتماعی از دانش آموزان چند محور از برنامه‌های پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی در آموزش وپرورش است.

وی افزود: مهمترین اولویت اجرایی آموزش و پرورش در زمینه پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی، کوشش برای افزایش نرخ پوشش برنامه‌ها و فعالیت‌های پیشگیرانه در سطح مدارس است به طوری که بر اساس هماهنگی‌های صورت گرفته، پیوست‌ها و برش‌های کمی مربوط به هر استان، در زمینه نرخ پوشش فعالیت‌های پیشگیری تعیین شده و استان‌ها قبل از آغاز سال تحصیلی ، هماهنگی‌های لازم را برای تحقق نرخ پوشش تعیین شده ، آغاز کرده‌اند.

منصورکیایی با اشاره به برنامه‌های آموزش و پرورش در زمینه پیشگیری از آسیب های اجتماعی گفت: برنامه‌های گوناگونی برای اجرا در سال تحصیلی جدید در نظر گرفته شده است که در سه محور آموزشی ، فرهنگی و مراقبتی در سطح مدارس اجرا خواهند شد.

مدیرکل دفتر مراقبت در برابر آسیبهای اجتماعی ادامه داد: در محور برنامه‌های آموزشی، اجرای طرح‌های آموزش پیشگیری به دانش آموزان سه دوره تحصیلی، برگزاری کارگاه‌های آموزشی برای والدین، برگزاری کارگاه‌های آموزشی برای همکاران فرهنگی، اجرای درسنامه آموزش پیشگیری در کلاس درس تدارک دید شده است. همچنین در محور برنامه‌های فرهنگی برگزاری ششمین دوره جشنواره نوجوان سالم در تمامی دوره‌های تحصیلی، برگزاری هفته مبارزه با اعتیاد و آسیب های اجتماعی، اجرای طرح همیاران پیشگیری از آسیب های اجتماعی در مدارس کشور، توزیع محصولات فرهنگی پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی در سطح مدارس، برگزاری نمایشگاه‌های سیار پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی در سطح مدارس در دستور کار قرار دارد.

وي خاطرنشان كرد: در محور برنامه‌های مراقبتی نیز اجرای طرح مداخلات توانمندسازی برای دانش آموزان در معرض خطر، توسعه برنامه مددکاری اجتماعی در سطح مناطق آموزش و پرورش کشور، اجرای طرح پیشگیری از آسیب های اجتماعی با رویکرد پیشگیری جامعه محور در سطح مدارس واجرای آزمایشی پروژه نظام مراقبت اجتماعی از دانش آموزان در سطح مدارس منتخب کشور انجام می‌شود. همچنین برنامه‌های فوق‌العاده جداگانه‌ای نیز در اجرای تفاهمنامه همکاری مشترک وزارت آموزش و پرورش و ستاد مبارزه با موادمخدر و نیز در اجرای سند تقسیم کار ملی کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی و با همکاری شورای اجتماعی کشور در نظر گرفته شده است که در قالب‌های مختلف آموزشی ، فرهنگی و مراقبتی ، در سطح مدارس اجرا خواهد شد.

افزایش نرخ پوشش فعالیت‌های پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی در مدارس

ورزشی

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author