افزایش زیرمیزی و تشویق پزشکان به دریافت انعام از مردم/ تیرخلاص به اقتصاد سلامت

افزایش زیرمیزی و تشویق پزشکان به دریافت انعام از مردم/ تیرخلاص به اقتصاد سلامت
رئیس مجمع عمومی سازمان نظام پزشکی گفت: تعرفه درمانی اگر کم باشد کارهای غیر ضروری و غیر اخلاقی شایع شده و بخش دولتی به منبع فساد تبدیل می‌شود. شرط اینکه پزشکی از دست مردم انعامی مطالبه نکند این است که حقش داده شود.

افزایش زیرمیزی و تشویق پزشکان به دریافت انعام از مردم/ تیرخلاص به اقتصاد سلامت

رئیس مجمع عمومی سازمان نظام پزشکی گفت: تعرفه درمانی اگر کم باشد کارهای غیر ضروری و غیر اخلاقی شایع شده و بخش دولتی به منبع فساد تبدیل می‌شود. شرط اینکه پزشکی از دست مردم انعامی مطالبه نکند این است که حقش داده شود.
افزایش زیرمیزی و تشویق پزشکان به دریافت انعام از مردم/ تیرخلاص به اقتصاد سلامت

اس ام اس جدید

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author