افتتاح مدرسه مقاوم سازی شده شبانه روزی عشایری دوپلان

افتتاح مدرسه مقاوم سازی شده شبانه روزی عشایری دوپلان

به گزارش مرکز اطلاع رسانی وروابط عمومی وزارت آموزش وپرورش  به نقل از استان چهار محال وبختیاری بهروز امیدی اظهار کرد:مدرسه 8 کلاسه شبانه روزی عشایری دوپلان  جهت استفاده دانش آموزان دختر متوسطه اول ودوم منطقه مشایخ تجهیز ومقاوم سازی شد.

وی افزود:عملیات اجرای مقاوم سازی این مدرسه از سوی اداره کل نوسازی وتجهیز مدارس استان با اعتباری بالغ بر 2میلیارد و800 میلیون ریال از خرداد ماه سال جاری آغاز ودرآبان ماه به پایان رسید.

افتتاح مدرسه مقاوم سازی شده شبانه روزی عشایری دوپلان

به گزارش مرکز اطلاع رسانی وروابط عمومی وزارت آموزش وپرورش  به نقل از استان چهار محال وبختیاری بهروز امیدی اظهار کرد:مدرسه 8 کلاسه شبانه روزی عشایری دوپلان  جهت استفاده دانش آموزان دختر متوسطه اول ودوم منطقه مشایخ تجهیز ومقاوم سازی شد.

وی افزود:عملیات اجرای مقاوم سازی این مدرسه از سوی اداره کل نوسازی وتجهیز مدارس استان با اعتباری بالغ بر 2میلیارد و800 میلیون ریال از خرداد ماه سال جاری آغاز ودرآبان ماه به پایان رسید.

افتتاح مدرسه مقاوم سازی شده شبانه روزی عشایری دوپلان

تلگرام نارنجی

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author