افتتاح ساختمان دانشكده فني مهندسي دانشگاه آزاد اسلامي واحد مهديشهر

افتتاح ساختمان دانشكده فني مهندسي دانشگاه آزاد اسلامي واحد مهديشهر

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش وپرورش ، عصر امروز علي اصغر فاني پروژه ساختمان دانشكده فني مهندسي دانشگاه آزاد اسلامي واحد مهديشهر را با زيربناي 5400 متر مربع در 4 طبقه شامل آزمايشگاه هاي تخصصي مهندسي ، كلاس هاي درسي ، اتاق هاي اداري ، اتاق اساتيد و نمازخانه با اعتبار 40 ميليارد ريال از منابع داخلي دانشگاه آزاد  را افتتاح كرد.

افتتاح ساختمان دانشكده فني مهندسي دانشگاه آزاد اسلامي واحد مهديشهر

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش وپرورش ، عصر امروز علي اصغر فاني پروژه ساختمان دانشكده فني مهندسي دانشگاه آزاد اسلامي واحد مهديشهر را با زيربناي 5400 متر مربع در 4 طبقه شامل آزمايشگاه هاي تخصصي مهندسي ، كلاس هاي درسي ، اتاق هاي اداري ، اتاق اساتيد و نمازخانه با اعتبار 40 ميليارد ريال از منابع داخلي دانشگاه آزاد  را افتتاح كرد.

افتتاح ساختمان دانشكده فني مهندسي دانشگاه آزاد اسلامي واحد مهديشهر

بک لینک رنک 5

خرم خبر

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author