افتتاح دو پروژه آموزشي در گرگان

افتتاح دو پروژه آموزشي در گرگان

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان گلستان دو پروژه 3کلاسه امام رضا(ع) روستاي کلاسنگيان و پروژه 6 کلاسه طرح برکت روستای گلندفخرآباد باحضور مديرکل نوسازي مدارس استان گلستان ومديرآموزش وپرورش شهرستان گرگان درجمع اهالي ودانش آموزان اين روستا افتتاح شد.

بر اين اساس، دبستان 3 کلاسه امام رضا (ع) داراي  245 مترمربع ساختمان آموزشي ، 29/7 مترمربع سرويس بهداشتي، 5/4 مترمربع آبخوري و500مترمربع محوطه سازي مي باشد و با اعتباری بالغ بر 330 میلیون تومان از محل اعتبارات استانی و تبصره 22 ساخته شده است.

بر اساس اين گزارش، دبستان 6 کلاسه طرح برکت گلند فخرآباد با زیربنای 816 مترمربع ، 800 متر مربع محوطه سازی، 130 متر طول دیوارکشی با هزینه 720 میلیون تومان ساخته شده که 371.5 میلیون تومان آن از سهم بنیاد برکت پرداخت شده است.

افتتاح دو پروژه آموزشي در گرگان

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان گلستان دو پروژه 3کلاسه امام رضا(ع) روستاي کلاسنگيان و پروژه 6 کلاسه طرح برکت روستای گلندفخرآباد باحضور مديرکل نوسازي مدارس استان گلستان ومديرآموزش وپرورش شهرستان گرگان درجمع اهالي ودانش آموزان اين روستا افتتاح شد.

بر اين اساس، دبستان 3 کلاسه امام رضا (ع) داراي  245 مترمربع ساختمان آموزشي ، 29/7 مترمربع سرويس بهداشتي، 5/4 مترمربع آبخوري و500مترمربع محوطه سازي مي باشد و با اعتباری بالغ بر 330 میلیون تومان از محل اعتبارات استانی و تبصره 22 ساخته شده است.

بر اساس اين گزارش، دبستان 6 کلاسه طرح برکت گلند فخرآباد با زیربنای 816 مترمربع ، 800 متر مربع محوطه سازی، 130 متر طول دیوارکشی با هزینه 720 میلیون تومان ساخته شده که 371.5 میلیون تومان آن از سهم بنیاد برکت پرداخت شده است.

افتتاح دو پروژه آموزشي در گرگان

یوزرنیم و پسورد نود 32 ورژن 4

عکس

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author