افتتاح دبيرستان 8كلاسه در شهرستان دلند

افتتاح دبيرستان 8كلاسه در شهرستان دلند

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان گلستان دبیرستان شیخ فضل اله نوری شهرستان دلند از توابع استان گلستان، به بهره برداري رسيد.

بر اين اساس، اين مدرسه با  830 متر مربع ساختمان آموزشی، 77 متر مربع سرایداری ،11 متر آی خوری،280متر دیدار کشی 2500 متر مربع محوطه سازی با اعتباری بالغ بر یک میلیاردو 200 میلیون تومان افتتاح شد.

افتتاح دبيرستان 8كلاسه در شهرستان دلند

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان گلستان دبیرستان شیخ فضل اله نوری شهرستان دلند از توابع استان گلستان، به بهره برداري رسيد.

بر اين اساس، اين مدرسه با  830 متر مربع ساختمان آموزشی، 77 متر مربع سرایداری ،11 متر آی خوری،280متر دیدار کشی 2500 متر مربع محوطه سازی با اعتباری بالغ بر یک میلیاردو 200 میلیون تومان افتتاح شد.

افتتاح دبيرستان 8كلاسه در شهرستان دلند

میهن دانلود

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author