افتتاح دبستان 6كلاسه پاسداران شهر درق

افتتاح دبستان 6كلاسه پاسداران شهر درق

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان خراسان شمالی این پروژه با اعتبار 9 میلیارد و600 میلون ریال از محل اعتبارات تخریب وبازسازی سفر مقام معظم رهبری به استان خراسان شمالی تامین شده است.

گفتنی است دردولت تدبیر وامید بیش از 500 میلیارد ریال به پروژه های شهرستان گرمه اختصاص یافته است.

افتتاح دبستان 6كلاسه پاسداران شهر درق

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان خراسان شمالی این پروژه با اعتبار 9 میلیارد و600 میلون ریال از محل اعتبارات تخریب وبازسازی سفر مقام معظم رهبری به استان خراسان شمالی تامین شده است.

گفتنی است دردولت تدبیر وامید بیش از 500 میلیارد ریال به پروژه های شهرستان گرمه اختصاص یافته است.

افتتاح دبستان 6كلاسه پاسداران شهر درق

اتوبیوگرافی

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author