افتتاح آموزشگاه 2کلاسه خیر ساز شهر قصابه مشگین شهر

افتتاح آموزشگاه 2کلاسه خیر ساز شهر قصابه مشگین شهر

به گزارش مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش به نقل از اردبیل، آموزشگاه 2 کلاسه خیر ساز قصابه مشگین شهر با اعتبار 400 میلیون ریال اعتبار توسط برداران عباس زاده در مدت سه ماه احداث و به بهره برداری رسید.

افتتاح آموزشگاه 2کلاسه خیر ساز شهر قصابه مشگین شهر

به گزارش مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش به نقل از اردبیل، آموزشگاه 2 کلاسه خیر ساز قصابه مشگین شهر با اعتبار 400 میلیون ریال اعتبار توسط برداران عباس زاده در مدت سه ماه احداث و به بهره برداری رسید.

افتتاح آموزشگاه 2کلاسه خیر ساز شهر قصابه مشگین شهر

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author