افتتاحیه سی و چهارمین دوره مسابقات کشوری قرآن عترت و نماز در بخش دختران در مشهد

افتتاحیه سی و چهارمین دوره مسابقات کشوری قرآن عترت و نماز در بخش دختران در مشهد

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان خراسان رضوی، مسیب زاده در آیین افتتاحیه سی و چهارمین دوره مسابقات کشوری قرآن عترت و نماز  در بخش دختران که در تالار قدس حرم مطهر رضوی برگزار شد با بیان این که این رویداد بزرگترین مسابقات قرآنی کشور است گفت: وزارت آموزش و پرورش فعالیت های مختلفی به طور ویژه برای دختران دانش آموز دارد زیرا معتقدیم با سرمایه گذاری در این حوزه هیچ چیز را هدر نداده ایم.

وی ادامه داد:شرکت کنندگان این مسابقات نماینده هفت میلیون دانش آموز کشور هستند و از شما می خواهیم تا مربی و سفیر قرآن در مدارس خود باشید.

وی با اشاره به این که سه اصل محوریت مدرسه، فراگیری و اثربخشی و توسعه مشارکت ها در برنامه های پرورشی و فرهنگی وزارت  آموزش و پرورش مدنظر قرار دارد اظهار کرد: هدف اصلی آموزش و پرورش دانش آموز و مدرسه است و معتقدیم اگر قرار است کار شایستهای انجام شود باید برای تمام ۱۳ میلیون دانش آموز کشور باشد نه فقط برای دانش آموزان مذهبی، و برای تسری این فعالیت ها به وجود افرادی همانند شما که به عنوان مربیان فعلی و آینده ما هستید نیاز داریم.

مدیرکل قرآن ، عترت و نماز وزارت آموزش و پرورش در پایان خاطر نشان کرد: روح عدالت بر مسابقات قرآن و عترت و نماز حاکم است و امیدواریم برگزاری این مسابقات بهانه ای برای انس بیشتر با قرآن و دخیل کردن این کتاب آسمانی در زندگی جوانان این مرز و بوم باشد.

افتتاحیه سی و چهارمین دوره مسابقات کشوری قرآن عترت و نماز در بخش دختران در مشهد

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان خراسان رضوی، مسیب زاده در آیین افتتاحیه سی و چهارمین دوره مسابقات کشوری قرآن عترت و نماز  در بخش دختران که در تالار قدس حرم مطهر رضوی برگزار شد با بیان این که این رویداد بزرگترین مسابقات قرآنی کشور است گفت: وزارت آموزش و پرورش فعالیت های مختلفی به طور ویژه برای دختران دانش آموز دارد زیرا معتقدیم با سرمایه گذاری در این حوزه هیچ چیز را هدر نداده ایم.

وی ادامه داد:شرکت کنندگان این مسابقات نماینده هفت میلیون دانش آموز کشور هستند و از شما می خواهیم تا مربی و سفیر قرآن در مدارس خود باشید.

وی با اشاره به این که سه اصل محوریت مدرسه، فراگیری و اثربخشی و توسعه مشارکت ها در برنامه های پرورشی و فرهنگی وزارت  آموزش و پرورش مدنظر قرار دارد اظهار کرد: هدف اصلی آموزش و پرورش دانش آموز و مدرسه است و معتقدیم اگر قرار است کار شایستهای انجام شود باید برای تمام ۱۳ میلیون دانش آموز کشور باشد نه فقط برای دانش آموزان مذهبی، و برای تسری این فعالیت ها به وجود افرادی همانند شما که به عنوان مربیان فعلی و آینده ما هستید نیاز داریم.

مدیرکل قرآن ، عترت و نماز وزارت آموزش و پرورش در پایان خاطر نشان کرد: روح عدالت بر مسابقات قرآن و عترت و نماز حاکم است و امیدواریم برگزاری این مسابقات بهانه ای برای انس بیشتر با قرآن و دخیل کردن این کتاب آسمانی در زندگی جوانان این مرز و بوم باشد.

افتتاحیه سی و چهارمین دوره مسابقات کشوری قرآن عترت و نماز در بخش دختران در مشهد

wolrd press news

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author