اعضاي شوراي برنامه ريزي هدايت تحصيلي وزارت آموزش و پرورش منصوب شدند

اعضاي شوراي برنامه ريزي هدايت تحصيلي وزارت آموزش و پرورش منصوب شدند

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش، علي اصغرفاني در احكام صادره براي اعضاي شوراي برنامه ريزي هدايت تحصيلي ، اظهار اميدواري كرد تا با بهره گيري از ديدگاه ها و تجارب صاحب نظران و تعامل با ساير بخش ها و حوزه هاي مرتبط، شاهد اقدامات موثري در تحقق بخش مهمي از سند تحول آموزش و پرورش و بالندگي و بهسازي نيروي انساني آينده كشور عزيزمان باشيم.

بر اساس اين گزارش؛ اين شورا وظيفه برنامه ريزي و راهبري هدايت تحصيلي و شغلي دانش آموزان و پيش بيني ساز وكارهاي لازم براي فراهم آوردن زمينه آشنايي آنان با رشته هاي تحصيلي و شغلي مختلف بر اساس عوامل مهمي همچون استعداد، توانايي و رغبت هاي شخصي، نيازها و زير ساخت هاي جامعه را بر عهده دارد.

گفتني است، حميدرضا كفاش به عنوان رئيس ، مسعود شكوهي به عنوان دبير ، علي زرافشان، محي الدين بهرام محمديان، مهدي نويد ادهم، محمد حسين سليمي جهرمي، علي اصغر احمدي، حسين شجاعي، عظيم محبي، سيد مصطفي آذر كيش، سيد محسن حسيني مقدم، احمد صافي، قربانعلي افشاني و محمد مصطفوي اعضاي شوراي برنامه ريزي هدايت تحصيلي وزارت آموزش و پرورش مي باشند.

اعضاي شوراي برنامه ريزي هدايت تحصيلي وزارت آموزش و پرورش منصوب شدند

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش، علي اصغرفاني در احكام صادره براي اعضاي شوراي برنامه ريزي هدايت تحصيلي ، اظهار اميدواري كرد تا با بهره گيري از ديدگاه ها و تجارب صاحب نظران و تعامل با ساير بخش ها و حوزه هاي مرتبط، شاهد اقدامات موثري در تحقق بخش مهمي از سند تحول آموزش و پرورش و بالندگي و بهسازي نيروي انساني آينده كشور عزيزمان باشيم.

بر اساس اين گزارش؛ اين شورا وظيفه برنامه ريزي و راهبري هدايت تحصيلي و شغلي دانش آموزان و پيش بيني ساز وكارهاي لازم براي فراهم آوردن زمينه آشنايي آنان با رشته هاي تحصيلي و شغلي مختلف بر اساس عوامل مهمي همچون استعداد، توانايي و رغبت هاي شخصي، نيازها و زير ساخت هاي جامعه را بر عهده دارد.

گفتني است، حميدرضا كفاش به عنوان رئيس ، مسعود شكوهي به عنوان دبير ، علي زرافشان، محي الدين بهرام محمديان، مهدي نويد ادهم، محمد حسين سليمي جهرمي، علي اصغر احمدي، حسين شجاعي، عظيم محبي، سيد مصطفي آذر كيش، سيد محسن حسيني مقدم، احمد صافي، قربانعلي افشاني و محمد مصطفوي اعضاي شوراي برنامه ريزي هدايت تحصيلي وزارت آموزش و پرورش مي باشند.

اعضاي شوراي برنامه ريزي هدايت تحصيلي وزارت آموزش و پرورش منصوب شدند

bluray movie download

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author