اعزام 520 نیرو به مدارس خارج از کشور تا اول مهر امسال

اعزام 520 نیرو به مدارس خارج از کشور تا اول مهر امسال

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش به نقل از پانا، خلیل الله بابالو اظهارکرد: در طول 3 سال 700 نیروی اعزامی به مدارس خارج از کشور داشتیم که 520 نفر دیگر باقی مانده اند.

رئیس مرکز امور بین الملل و مدارس خارج از کشور تصريح كرد: از این 520 نفر باقی مانده 170 نفر را برای صدور ویزا سازماندهی و برای آن ها 4 روز دوره آموزشی برگزار کردیم پس از اتمام دوره های آموزشی به مدارس خارج از کشور اعزام می شوند.

وي افزود: در دوره های آموزشی این افراد سعی کردیم در بخش های تخصصی و عمومی افراد را آموزش دهیم و موضوعات متنوع نیز در این دوره ها ذکر شود.

 بابالو افزود: با اعزام این 170 نفر 350 نفر از نیروها برای اعزام باقی می مانند که پس از بررسی ها تا اول مهرماه به مدارس خارج از کشور اعزام خواهند شد.

وی با بیان اینکه تا اواخر آبان ماه تمام این تعداد ذکر شده اعزام شده اند، افزود: با اعمال این موضوع فرصتی ایجاد می شود تا نفرات آنالیز شوند و برای برگزار کردن آزمون در سال آینده برنامه ریزی کنیم.

اعزام 520 نیرو به مدارس خارج از کشور تا اول مهر امسال

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش به نقل از پانا، خلیل الله بابالو اظهارکرد: در طول 3 سال 700 نیروی اعزامی به مدارس خارج از کشور داشتیم که 520 نفر دیگر باقی مانده اند.

رئیس مرکز امور بین الملل و مدارس خارج از کشور تصريح كرد: از این 520 نفر باقی مانده 170 نفر را برای صدور ویزا سازماندهی و برای آن ها 4 روز دوره آموزشی برگزار کردیم پس از اتمام دوره های آموزشی به مدارس خارج از کشور اعزام می شوند.

وي افزود: در دوره های آموزشی این افراد سعی کردیم در بخش های تخصصی و عمومی افراد را آموزش دهیم و موضوعات متنوع نیز در این دوره ها ذکر شود.

 بابالو افزود: با اعزام این 170 نفر 350 نفر از نیروها برای اعزام باقی می مانند که پس از بررسی ها تا اول مهرماه به مدارس خارج از کشور اعزام خواهند شد.

وی با بیان اینکه تا اواخر آبان ماه تمام این تعداد ذکر شده اعزام شده اند، افزود: با اعمال این موضوع فرصتی ایجاد می شود تا نفرات آنالیز شوند و برای برگزار کردن آزمون در سال آینده برنامه ریزی کنیم.

اعزام 520 نیرو به مدارس خارج از کشور تا اول مهر امسال

موسیقی

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author