اعزام 270 فرهنگی به خارج کشور

اعزام 270 فرهنگی به خارج کشور

به گزارش مرکز اطلاع رسانی وروابط عمومی وزارت آموزش وپرورش به نقل ازپانا، خلیل الله بابالو گفت: برای سال تحصیلی جدید 270 نفر به مدارس خارج از کشور اعزام شده اند که مشکلی برای اخذ ویزای آنها نداشتیم و علاوه بر این دوره های آموزشی برای حضور موثر آنها برگزار کرده ایم.

وی افزود: آزمون اعزام به مدارس خارج از کشور شهریور ماه برگزار شد که برای شرایط و شیوه های اعزام  از یک خرد جمعی استفاده کردیم  تا در شرایط جدید  ماموریت هایی که از معلمان انتظار می رود  را به خوبی اجرا کنند و در نهایت حضور ما در مجامع جهانی یک حضور ارزشمند و تاثیر گذار باشد.

 رئیس مرکز امور بین الملل و مدارس خارج از کشور گفت: سال گذشته در اروپا برای اولین بار مسابقات  قرآنی دانش آموزان خارج از کشور را  در مدارس خودمان برگزار کردیم که تداوم آن را در آینده نیز شاهد خواهیم بود .

وی افزود: براساس همکاری مشترک با معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش علاوه بر بسته های قرآنی کتاب های دیگر برای کتابخانه ها در اختیار دانش آموزان ایرانی خارج از کشور قرار گرفت .

رئیس مرکز امور بین الملل و مدارس خارج از کشور وزارت آموزش‌و پرورش گفت: سعی ما بر این است که همه کتابخانه های مدارس خارج از کشور را تجهیز کنیم .

اعزام 270 فرهنگی به خارج کشور

به گزارش مرکز اطلاع رسانی وروابط عمومی وزارت آموزش وپرورش به نقل ازپانا، خلیل الله بابالو گفت: برای سال تحصیلی جدید 270 نفر به مدارس خارج از کشور اعزام شده اند که مشکلی برای اخذ ویزای آنها نداشتیم و علاوه بر این دوره های آموزشی برای حضور موثر آنها برگزار کرده ایم.

وی افزود: آزمون اعزام به مدارس خارج از کشور شهریور ماه برگزار شد که برای شرایط و شیوه های اعزام  از یک خرد جمعی استفاده کردیم  تا در شرایط جدید  ماموریت هایی که از معلمان انتظار می رود  را به خوبی اجرا کنند و در نهایت حضور ما در مجامع جهانی یک حضور ارزشمند و تاثیر گذار باشد.

 رئیس مرکز امور بین الملل و مدارس خارج از کشور گفت: سال گذشته در اروپا برای اولین بار مسابقات  قرآنی دانش آموزان خارج از کشور را  در مدارس خودمان برگزار کردیم که تداوم آن را در آینده نیز شاهد خواهیم بود .

وی افزود: براساس همکاری مشترک با معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش علاوه بر بسته های قرآنی کتاب های دیگر برای کتابخانه ها در اختیار دانش آموزان ایرانی خارج از کشور قرار گرفت .

رئیس مرکز امور بین الملل و مدارس خارج از کشور وزارت آموزش‌و پرورش گفت: سعی ما بر این است که همه کتابخانه های مدارس خارج از کشور را تجهیز کنیم .

اعزام 270 فرهنگی به خارج کشور

نصب بیتالک

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author