اعزام 12هزار دانش آموز استان به اردوی راهیان نور

اعزام 12هزار دانش آموز استان به اردوی راهیان نور

به گزارش مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی آموزش وپرورش استان چهار محال وبختیاری ،،”بهروز امیدی  اظهار کرد: دانش آموزان در 6 مرحله از 11 مهرماه تا پایان اسفندماه سال جاری به مناطق عملیاتی جنوب اعزام و از یادمان شلمچه، اروند کنار، معراج الشهدا و فتح المبین به مدت سه روز بازدید می کنند.

وی  هدف اردوهای راهیان نور را آشنایی دانش آموزان با رشادت ها و ایثارگری رزمندگان هشت سال دفاع مقدس، ترویج و آشنایی دانش آموزان با فرهنگ ایثار و شهادت و دفاع مقدس، مقابله با جنگ نرم دشمن، تقویت روحیه ایثار و از خود گذشتگی در میان آنان، کسب تجربه و توسعه مشارکت های گروهی عنوان کرد.

مدیر کل آموزش وپرورش استان چهار محال وبختیاری تصریح کرد: نخستین گروه راهیان نور در قالب 250 دانش آموز دختر مدارس متوسطه دوم  ناحیه یک شهرکرد 12 مهر به این اردوها اعزام شدند.

اعزام 12هزار دانش آموز استان به اردوی راهیان نور

به گزارش مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی آموزش وپرورش استان چهار محال وبختیاری ،،”بهروز امیدی  اظهار کرد: دانش آموزان در 6 مرحله از 11 مهرماه تا پایان اسفندماه سال جاری به مناطق عملیاتی جنوب اعزام و از یادمان شلمچه، اروند کنار، معراج الشهدا و فتح المبین به مدت سه روز بازدید می کنند.

وی  هدف اردوهای راهیان نور را آشنایی دانش آموزان با رشادت ها و ایثارگری رزمندگان هشت سال دفاع مقدس، ترویج و آشنایی دانش آموزان با فرهنگ ایثار و شهادت و دفاع مقدس، مقابله با جنگ نرم دشمن، تقویت روحیه ایثار و از خود گذشتگی در میان آنان، کسب تجربه و توسعه مشارکت های گروهی عنوان کرد.

مدیر کل آموزش وپرورش استان چهار محال وبختیاری تصریح کرد: نخستین گروه راهیان نور در قالب 250 دانش آموز دختر مدارس متوسطه دوم  ناحیه یک شهرکرد 12 مهر به این اردوها اعزام شدند.

اعزام 12هزار دانش آموز استان به اردوی راهیان نور

فانتزی

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author