اسكان بيش از 5 هزار نفرروز در ستادهاي اسكان تابستاني استان تا كنون

اسكان بيش از 5 هزار نفرروز در ستادهاي اسكان تابستاني استان تا كنون

به گزارش مركز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان گیلان ، مهدی حاجتی از آغاز طرح اسکان تابستانی فرهنگیان با اسكان 2 هزار و 50 نفر بو 5 هزار و 740 نفر روز در کلاس های استان خبرداد و اظهاركرد:33 پایگاه ستاد اسکان فرهنگیان در استان تشکیل شده که 224 مدرسه به تعداد يك هزار و 757 کلاس آماده پذیرایی از فرهنگیان مسافر است.

مدیرکل آموزش و پرورش استان گیلان با بيان اين كه تعداد کلاس ها براي اسكان مسافران 10 درصد نسبت به پارسال افزایش یافته است، تصريح كرد: از این تعداد کلاس؛ 37 کلاس ویژه،724 کلاس الف و 946 کلاس درجه ب مهیای خدمت رسانی به فرهنگیان است .

وي به افزایش کیفیت کلاس هاي انتخاب شده براي اسكان فرهنگيان اشاره كرد و افزود:621 نفر عامل اجرایی وظیفه خدمت رسانی به فرهنگیان را برعهده دارند .

گفتني است؛ طرح اسکان تابستانی فرهنگیان از 25 خرداد آغاز شده و تا پایان شهریور ادامه دارد.

اسكان بيش از 5 هزار نفرروز در ستادهاي اسكان تابستاني استان تا كنون

به گزارش مركز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان گیلان ، مهدی حاجتی از آغاز طرح اسکان تابستانی فرهنگیان با اسكان 2 هزار و 50 نفر بو 5 هزار و 740 نفر روز در کلاس های استان خبرداد و اظهاركرد:33 پایگاه ستاد اسکان فرهنگیان در استان تشکیل شده که 224 مدرسه به تعداد يك هزار و 757 کلاس آماده پذیرایی از فرهنگیان مسافر است.

مدیرکل آموزش و پرورش استان گیلان با بيان اين كه تعداد کلاس ها براي اسكان مسافران 10 درصد نسبت به پارسال افزایش یافته است، تصريح كرد: از این تعداد کلاس؛ 37 کلاس ویژه،724 کلاس الف و 946 کلاس درجه ب مهیای خدمت رسانی به فرهنگیان است .

وي به افزایش کیفیت کلاس هاي انتخاب شده براي اسكان فرهنگيان اشاره كرد و افزود:621 نفر عامل اجرایی وظیفه خدمت رسانی به فرهنگیان را برعهده دارند .

گفتني است؛ طرح اسکان تابستانی فرهنگیان از 25 خرداد آغاز شده و تا پایان شهریور ادامه دارد.

اسكان بيش از 5 هزار نفرروز در ستادهاي اسكان تابستاني استان تا كنون

موبایل دوستان

label, , , , , , , , , , , , ,

About the author