استیضاح وزیر آموزش و پرورش در این مقطع زمانی به صلاح نيست

استیضاح وزیر آموزش و پرورش در این مقطع زمانی به صلاح نيست

به گزارش مركزاطلاع رساني وروابط عمومي وزارت آموزش وپرورش به نقل ازايلنا، داوود محمدی با اشاره به اینکه استیضاح حق اولیه نمایندگان مجلس است و می‌توانند در هر زمانی این کار را انجام دهند، اظهار داشت: در حال حاضر با شروع سال تحصیلی و مشکلات متعددی که آموزش و پرورش با آن مواجه است، زمان مناسبی برای استیضاح آقای فانی نیست.

وی با تاکید بر اینکه شخصا استیضاح وزیر را به مصلحت نمی‌دانم، گفت: استیضاح وزیر در مقطع کنونی نمی‌تواند؛ حلال مشکلات آموزش و پرورش باشد.

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی با بيان اينكه استیضاح وزیر آموزش و پرورش در این مقطع زمانی همچنین با اشاره به اینکه تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان جدی‌تر شده‌است، گفت:‌ در کمیسیون آموزش با تحقیق و تفحص موافقت و در حال حاضر برای تایید نهایی به هیئت رئیسه تقدیم شده است. در صورت موافقت هیات رئیسه، هیئتی به صندوق ذخیره اعزام خواهند شد.

استیضاح وزیر آموزش و پرورش در این مقطع زمانی به صلاح نيست

به گزارش مركزاطلاع رساني وروابط عمومي وزارت آموزش وپرورش به نقل ازايلنا، داوود محمدی با اشاره به اینکه استیضاح حق اولیه نمایندگان مجلس است و می‌توانند در هر زمانی این کار را انجام دهند، اظهار داشت: در حال حاضر با شروع سال تحصیلی و مشکلات متعددی که آموزش و پرورش با آن مواجه است، زمان مناسبی برای استیضاح آقای فانی نیست.

وی با تاکید بر اینکه شخصا استیضاح وزیر را به مصلحت نمی‌دانم، گفت: استیضاح وزیر در مقطع کنونی نمی‌تواند؛ حلال مشکلات آموزش و پرورش باشد.

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی با بيان اينكه استیضاح وزیر آموزش و پرورش در این مقطع زمانی همچنین با اشاره به اینکه تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان جدی‌تر شده‌است، گفت:‌ در کمیسیون آموزش با تحقیق و تفحص موافقت و در حال حاضر برای تایید نهایی به هیئت رئیسه تقدیم شده است. در صورت موافقت هیات رئیسه، هیئتی به صندوق ذخیره اعزام خواهند شد.

استیضاح وزیر آموزش و پرورش در این مقطع زمانی به صلاح نيست

لوکس بلاگ

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author