استقرار پایه دهم و دوره دوم متوسطه در نظام تحصیلی 3-3-6 مهمترین برنامه معاونت متوسطه در دولت یازدهم است

استقرار پایه دهم و دوره دوم متوسطه در نظام تحصیلی 3-3-6 مهمترین برنامه معاونت متوسطه در دولت یازدهم است

به گزارش مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، علی زرافشان در گزارش عملکرد معاونت متوسطه از ابتدای دولت یازدهم و همچنین اعلام برنامه های پبش رو تا پایان این دولت که با حضور وزیر آموزش و پرورش و مدیران کل معاونت متوسطه در ساختمان شهید بهشتی برگزار شد اظهارکرد: استقرار پایه دهم در نظام تحصیلی 3-3-6 با تغییردر مبانی درسی و تصویب جداول دروس و شاخه های تحصیلی و همچنین اضافه شدن دروسی که هیچ سابقه ای درآموزش و پرورش نداشته است نشان می دهد که آموزش و پرورش به سمت شایسته محوری اجرای برنامه ها حرکت می کند و توجه به استقرار کامل دوره دوم متوسطه در آموزش و پرورش به یک ضرورت تبدیل شده است .

وی به ردیف مستقل بودجه ای برای تجهیز هنرستان ها اشاره کرد و ادامه داد: در سال 94، 25 درصد این بودجه تخصیص پیدا کرد و امیدواریم این بودجه در سال جدید با تخصیص بالاتری ابلاغ شود و همچنین با اختصاص 2 درصد بودجه عوارض گاز رسانی برای تجهیز مدارس فرصت مغتنمی است که اگر در تابستان امسال  تخصیص پیدا کند قطعا می تواند بسیاری از مشکلات مدارس را حل کند.

رئیس ستاد پروژه مهر وزارت آموزش و پرورش با اشاره به تشکیل جلسات منظم آموزش و پرورش با مجلس شوری اسلامی در خصوص تدوبن برنامه ششم توسعه خاطرنشان کرد: پیش بینی ردیف خاص برای توسعه آموزش های فنی و حرفه ای  یکی از اقدامات مهم آموزش و پرورش که در همین راستا در حال تدوین تفاهم نامه همکاری با وزارت ارتباطات و فناوری هستیم که بتوانیم به احتساب برآورد بودجه و نیازها تجهیز مدارس و هنرستان ها را در اولویت قرار دهیم.

وی به تغییر ترکیب جمعیت دانش آموزی در دوره دوم متوسطه اشاره کرد و گفت: در حال حاضر 3 میلیون 366 هزار دانش آموز در این دوره تحصیلی وجود دارند که 2 میلیون 472 هزار نفر آنان در شاخه  نظری و 694 هزار نفر در شاخه های فنی حرفه ای و کاردانش تحصیل می کنند که با استقرار پایه دهم تحصیلی 2 میلیون 800 هزار نفر وارد این پایه می شوند،که یک میلیون 750 هزار نفر آنان در شاخه نظری و یک میلیون 50 هزار نفر در شاخه های کاردانش وفنی حرفه ای مشعول به تحصیل خواهند شد که کاهش 700 هزار دانش آموز در شاخه نظری و همچنین افزایش 350 هزار دانش آموز در شاخه های کاردانش و فنی حرفه ای از اقدامات مثبت و موثر اجرا و استقرار پایه دهم است.

معاون آموزش متوسطه وزیر آموزش و پرورش اضافه کرد: این تغییر ترکیب جمعیت دانش آموزی ضرورت توجه به تربیت نیروی متخصص وتامین فضاهای آموزشی مورد نیاز و تجهیز هنرستان ها را طلب می کند که باید در سیاست های جذب نیروی انسانی و ساخت مدارس جدید بر مبنای این تغییر ترکیب جمعیتی بازنگری جدی صورت گیرد .

زراقشان با بیان این که بحث کارآفرینی به جریان علمی در کشور تبدیل شده است گفت: دبیرخانه کشوری کارآفرینی ابتدا در دفترکاردانش و اکنون در اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران مستقر است که با سرمایه گذاری یک میلیارد تومانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی وارد مرحله جدیدی شده که در بسیاری از شاخص ها مورد توجه و اقبال نهادهای دولتی کشور قرار گرفته است.

وی ارتقای مدیریت آموزشگاهی را از برنامه های جدید این معاونت عنوان کرد و افزود: اجرای برنامه تعالی مدیریت مدرسه در همین راستا از سال 93 کلید خورد و توانسته درکنار اقدامات گروه های آموزشی به ارتقای کیفیت آموزشی و پرورشی مدارس بیانجامد .

رئیس ستاد پروژه مهر وزارت آموزش و پرورش خاطرنشان کرد: این معاونت برای تبیین برنامه ها و همچنین ارائه گزارش عملکردی خود از ظرفیت صدا و سیما و رسانه های مختلف در حال اجرای همکاری با مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی بوده و امید است بتوانیم برنامه های خود را تا پایان این دولت اجرایی کنیم.

استقرار پایه دهم و دوره دوم متوسطه در نظام تحصیلی 3-3-6 مهمترین برنامه معاونت متوسطه در دولت یازدهم است

به گزارش مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، علی زرافشان در گزارش عملکرد معاونت متوسطه از ابتدای دولت یازدهم و همچنین اعلام برنامه های پبش رو تا پایان این دولت که با حضور وزیر آموزش و پرورش و مدیران کل معاونت متوسطه در ساختمان شهید بهشتی برگزار شد اظهارکرد: استقرار پایه دهم در نظام تحصیلی 3-3-6 با تغییردر مبانی درسی و تصویب جداول دروس و شاخه های تحصیلی و همچنین اضافه شدن دروسی که هیچ سابقه ای درآموزش و پرورش نداشته است نشان می دهد که آموزش و پرورش به سمت شایسته محوری اجرای برنامه ها حرکت می کند و توجه به استقرار کامل دوره دوم متوسطه در آموزش و پرورش به یک ضرورت تبدیل شده است .

وی به ردیف مستقل بودجه ای برای تجهیز هنرستان ها اشاره کرد و ادامه داد: در سال 94، 25 درصد این بودجه تخصیص پیدا کرد و امیدواریم این بودجه در سال جدید با تخصیص بالاتری ابلاغ شود و همچنین با اختصاص 2 درصد بودجه عوارض گاز رسانی برای تجهیز مدارس فرصت مغتنمی است که اگر در تابستان امسال  تخصیص پیدا کند قطعا می تواند بسیاری از مشکلات مدارس را حل کند.

رئیس ستاد پروژه مهر وزارت آموزش و پرورش با اشاره به تشکیل جلسات منظم آموزش و پرورش با مجلس شوری اسلامی در خصوص تدوبن برنامه ششم توسعه خاطرنشان کرد: پیش بینی ردیف خاص برای توسعه آموزش های فنی و حرفه ای  یکی از اقدامات مهم آموزش و پرورش که در همین راستا در حال تدوین تفاهم نامه همکاری با وزارت ارتباطات و فناوری هستیم که بتوانیم به احتساب برآورد بودجه و نیازها تجهیز مدارس و هنرستان ها را در اولویت قرار دهیم.

وی به تغییر ترکیب جمعیت دانش آموزی در دوره دوم متوسطه اشاره کرد و گفت: در حال حاضر 3 میلیون 366 هزار دانش آموز در این دوره تحصیلی وجود دارند که 2 میلیون 472 هزار نفر آنان در شاخه  نظری و 694 هزار نفر در شاخه های فنی حرفه ای و کاردانش تحصیل می کنند که با استقرار پایه دهم تحصیلی 2 میلیون 800 هزار نفر وارد این پایه می شوند،که یک میلیون 750 هزار نفر آنان در شاخه نظری و یک میلیون 50 هزار نفر در شاخه های کاردانش وفنی حرفه ای مشعول به تحصیل خواهند شد که کاهش 700 هزار دانش آموز در شاخه نظری و همچنین افزایش 350 هزار دانش آموز در شاخه های کاردانش و فنی حرفه ای از اقدامات مثبت و موثر اجرا و استقرار پایه دهم است.

معاون آموزش متوسطه وزیر آموزش و پرورش اضافه کرد: این تغییر ترکیب جمعیت دانش آموزی ضرورت توجه به تربیت نیروی متخصص وتامین فضاهای آموزشی مورد نیاز و تجهیز هنرستان ها را طلب می کند که باید در سیاست های جذب نیروی انسانی و ساخت مدارس جدید بر مبنای این تغییر ترکیب جمعیتی بازنگری جدی صورت گیرد .

زراقشان با بیان این که بحث کارآفرینی به جریان علمی در کشور تبدیل شده است گفت: دبیرخانه کشوری کارآفرینی ابتدا در دفترکاردانش و اکنون در اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران مستقر است که با سرمایه گذاری یک میلیارد تومانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی وارد مرحله جدیدی شده که در بسیاری از شاخص ها مورد توجه و اقبال نهادهای دولتی کشور قرار گرفته است.

وی ارتقای مدیریت آموزشگاهی را از برنامه های جدید این معاونت عنوان کرد و افزود: اجرای برنامه تعالی مدیریت مدرسه در همین راستا از سال 93 کلید خورد و توانسته درکنار اقدامات گروه های آموزشی به ارتقای کیفیت آموزشی و پرورشی مدارس بیانجامد .

رئیس ستاد پروژه مهر وزارت آموزش و پرورش خاطرنشان کرد: این معاونت برای تبیین برنامه ها و همچنین ارائه گزارش عملکردی خود از ظرفیت صدا و سیما و رسانه های مختلف در حال اجرای همکاری با مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی بوده و امید است بتوانیم برنامه های خود را تا پایان این دولت اجرایی کنیم.

استقرار پایه دهم و دوره دوم متوسطه در نظام تحصیلی 3-3-6 مهمترین برنامه معاونت متوسطه در دولت یازدهم است

شهر خبر

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author