استفاده از «مشاركت مردم» در تعليم و تربيت با «خصوصي سازي» دو مقوله جدا هستند

استفاده از «مشاركت مردم» در تعليم و تربيت با «خصوصي سازي» دو مقوله جدا هستند

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط  عمومي وزارت آموزش و پرورش ، مرضيه گرد درخصوص تأسيس مدارس غيردولتي در ساختار آموزش و پرورش ، اظهار كرد: در آموزش و پرورش  بخشي به نام غير دولتي داريم كه در جزئيات آن در سال 1367 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد و بزرگان نظام هم در مناسبت هاي مختلف بارها بر لزوم تقويت و توسعه آن تحت عنوان مشاركت هاي مردمي تأكيد كرده اند .

وي با بيان اينكه براساس ماده 8 قانون مديريت خدمات كشوري سياستگذاري، برنامه‌ريزي و نظارت در بخش‌هاي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سياسي جزء امور حاكميتي است و نمي‌توان ادعا نمود در آموزش و پرورش، سياست گذاري به بخش خصوصي واگذار شده است، تصريح كرد: فعاليت بيست و چند ساله مدارس غيردولتي و جذب بيش از 8 درصد از دانش‌آموزان كشور در اين مدارس و كارنامه درخشان آنان و ارتقاي فعاليت‌هاي پرورشي و آموزشي مدارس و كاهش هزينه‌هاي دولت بخشي از آثار مثبت فعاليت اين مدارس مي‌باشد و وزارت آموزش و پرورش به منظور كاهش تصدي‌گري دولت و كاهش هزينه‌هاي جاري آموزش و پرورش و بهبود كيفيت آموزشي و پرورشي مدارس دولتي با اتخاذ راهكار  كاستن از تراكم مدارس دولتي و تأمين نيروي انساني مجرب و استفاده از قابليت‌هاي مديريتي و آموزشي مؤسسان مدارس غيردولتي ، در قالب شيوه‌نامه بسته حمايتي مدارس غيردولتي بخشي از آموزش و پرورش عمومي و فني و حرفه اي را با مشاركت مؤسسان مدارس غيردولتي، انجام داده است.

رئيس سازمان مدارس غيردولتي، توسعه مشاركت هاي مردمي و خانواده با اشاره به استفاده برخي رسانه ها از لفظ «خصوصي سازي» به جاي استفاده از «مشاركت مردم» در تعليم و تربيت ، خاطرنشان كرد: در خصوصي سازي بنگاه اقتصادي در مالكيت افراد در مي‌آيد و سهام‌داران براي تقويت ارزش سهام برنامه‌ريزي مي‌نمايند اما در بحث مشاركت با مدارس غيردولتي، دولت از توان مديريتي مؤسسان توانمند براي آموزش كودكان در فضاهاي مدارس دولتي استفاده مي‌ كنند و فضاي مدارس دولتي به تملك اين مؤسسان در نمي‌آيد .

گرد اضافه كرد: در سال‌هاي اخير به دليل اجراي طرح بازنشستگي پيش از موعد و اجراي نظام 6ـ3ـ3، آموزش و پرورش با كمبود شديد آموزگار روبرو بوده است و به دليل محدوديت جذب نيرو، استفاده از معلمان در شيفت دوم، رايج بوده است كه آثار خاص خود را به همراه داشته است و در بسياري از نقاط محروم و كم برخوردار كه آموزش و پرورش قادر به تأمين آموزگار نبوده است و فعاليت اين مدارس بعضاً با تأخير روبرو مي‌شده است ، مدارس دولتي با مشاركت مؤسسان مدارس غيردولتي كه قبلاً سابقه فعاليت مطلوب داشته‌اند اداره مي شده است و مؤسسان نيروي انساني مورد نياز اين مدارس را تأمين نموده‌اند.

وي ادامه داد: با اجراي  طرح خريد خدمات آموزشي و بسته حمايتي از مدارس غيردولتي بسياري از فارغ‌التحصيلان دانشگاهي با مدرك تحصيلي مرتبط با رشته شغلي آموزگاري براي تدريس جذب مدارس مشمول طرح مشاركتي شده‌اند و از آموزش‌هاي لازم براي تدريس نيز برخوردار شده‌اند و نظارت‌هاي انجام يافته نيز حاكي از آن است كه ورود جوانان پرشور و كارآمد و علاقمند به حوزه تعليم و تربيت، نه تنها جايگاه معلمي را تضعيف ننموده است ،  بلكه جايگاه معلمان را ارتقاء بخشيده است.

رئيس سازمان مدارس غيردولتي، توسعه مشاركت هاي مردمي و خانواده به مجوزهاي مربوط به خريد خدمات آموزشي اشاره كرد و افزود: برابر ماده 2 قانون تأسيس مدارس غيردولتي مصوب سال 87 مجلس شوراي اسلامي مجوز تأسيس و اداره مراكز غيردولتي توسط اشخاص حقيقي و حقوقي، برابر ماده 12 همان قانون مجوز اجاره با فروش املاك مازاد بر نياز آموزش و پرورش به مؤسسان مدارس غيردولتي اعطا شده و راهكار1-6 سياست هاي ابلاغي مقا معظم رهبري ، هدف 9 از سند تحول بنيادين، مواد 9 و 13 قانون مديريت خدمات كشوري و بند 2 ماده 13 قانون بودجه  سال 93 بخشي از قوانين و مقرراتي است كه به آموزش وپرورش اجازه داده است تا اقداماتي را در هر استاني چابك سازي و ظرفيت سازي براي تقويت مشاركت هاي مردمي و غيردولتي فراهم كند.

گرد تصريح كرد: شروع فعاليت مدارس در آغاز مهر با معلمان كارآمد و آزموده ، كاهش تراكم كلاس هاي آموزشي مدارس دولتي ، جذب نيروهاي متخصص و كارآمد به منظور انجام فعاليت آموزشي و پرورشي از طريق مؤسسان مدارس غيردولتي، كاهش جذب نيروهاي حق التدريس در آموزش و پرورش، احياي بحث مشاركت و لزوم آن در سياست گذاري آموزش و پرورش باتوجه به اسناد فرادستي،كمك به كاهش نوبت دوم مدارس غيردولتي وتبديل كلاسهاي چندپايه به تك پايه ، ايجاد عدالت آموزشي از طريق مشاركت مؤسسان مدارس غيردولتي در اداره مدارس نقاط محروم و صعب العبور و افزايش پوشش تحصيلي دانش آموزي در مناطق محروم كم برخوردار ، افزايش كيفيت آموزشي و پرورشي در مدارس مشمول طرح مشاركت با استفاده از توان مديريتي مؤسسان موفق مدارس غيردولتي ، ايجاد اشتغال براي فارغ التحصيلان دانشگاهي ومتخصص از طريق مؤسسان مدارس غيردولتي ، بخشي از آثار اجراي طرح بسته حمايتي از مدارس غيردولتي است.

وي در پايان با اشاره به اجراي طرح رتبه بندي مدارس غيردولتي گفت: در تلاش هستيم تا با رفع نواقص طرح قبلي رتبه بندي ( اجراشده در سال هاي 84 تا87) مبتني بر مفاد سند تحول بنيادين، بتوانيم اين طرح را با قوّت بيشتر براي 15 درصد مدارس و آموزشگاه هاي زبان عملياتي كنيم.

استفاده از «مشاركت مردم» در تعليم و تربيت با «خصوصي سازي» دو مقوله جدا هستند

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط  عمومي وزارت آموزش و پرورش ، مرضيه گرد درخصوص تأسيس مدارس غيردولتي در ساختار آموزش و پرورش ، اظهار كرد: در آموزش و پرورش  بخشي به نام غير دولتي داريم كه در جزئيات آن در سال 1367 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد و بزرگان نظام هم در مناسبت هاي مختلف بارها بر لزوم تقويت و توسعه آن تحت عنوان مشاركت هاي مردمي تأكيد كرده اند .

وي با بيان اينكه براساس ماده 8 قانون مديريت خدمات كشوري سياستگذاري، برنامه‌ريزي و نظارت در بخش‌هاي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سياسي جزء امور حاكميتي است و نمي‌توان ادعا نمود در آموزش و پرورش، سياست گذاري به بخش خصوصي واگذار شده است، تصريح كرد: فعاليت بيست و چند ساله مدارس غيردولتي و جذب بيش از 8 درصد از دانش‌آموزان كشور در اين مدارس و كارنامه درخشان آنان و ارتقاي فعاليت‌هاي پرورشي و آموزشي مدارس و كاهش هزينه‌هاي دولت بخشي از آثار مثبت فعاليت اين مدارس مي‌باشد و وزارت آموزش و پرورش به منظور كاهش تصدي‌گري دولت و كاهش هزينه‌هاي جاري آموزش و پرورش و بهبود كيفيت آموزشي و پرورشي مدارس دولتي با اتخاذ راهكار  كاستن از تراكم مدارس دولتي و تأمين نيروي انساني مجرب و استفاده از قابليت‌هاي مديريتي و آموزشي مؤسسان مدارس غيردولتي ، در قالب شيوه‌نامه بسته حمايتي مدارس غيردولتي بخشي از آموزش و پرورش عمومي و فني و حرفه اي را با مشاركت مؤسسان مدارس غيردولتي، انجام داده است.

رئيس سازمان مدارس غيردولتي، توسعه مشاركت هاي مردمي و خانواده با اشاره به استفاده برخي رسانه ها از لفظ «خصوصي سازي» به جاي استفاده از «مشاركت مردم» در تعليم و تربيت ، خاطرنشان كرد: در خصوصي سازي بنگاه اقتصادي در مالكيت افراد در مي‌آيد و سهام‌داران براي تقويت ارزش سهام برنامه‌ريزي مي‌نمايند اما در بحث مشاركت با مدارس غيردولتي، دولت از توان مديريتي مؤسسان توانمند براي آموزش كودكان در فضاهاي مدارس دولتي استفاده مي‌ كنند و فضاي مدارس دولتي به تملك اين مؤسسان در نمي‌آيد .

گرد اضافه كرد: در سال‌هاي اخير به دليل اجراي طرح بازنشستگي پيش از موعد و اجراي نظام 6ـ3ـ3، آموزش و پرورش با كمبود شديد آموزگار روبرو بوده است و به دليل محدوديت جذب نيرو، استفاده از معلمان در شيفت دوم، رايج بوده است كه آثار خاص خود را به همراه داشته است و در بسياري از نقاط محروم و كم برخوردار كه آموزش و پرورش قادر به تأمين آموزگار نبوده است و فعاليت اين مدارس بعضاً با تأخير روبرو مي‌شده است ، مدارس دولتي با مشاركت مؤسسان مدارس غيردولتي كه قبلاً سابقه فعاليت مطلوب داشته‌اند اداره مي شده است و مؤسسان نيروي انساني مورد نياز اين مدارس را تأمين نموده‌اند.

وي ادامه داد: با اجراي  طرح خريد خدمات آموزشي و بسته حمايتي از مدارس غيردولتي بسياري از فارغ‌التحصيلان دانشگاهي با مدرك تحصيلي مرتبط با رشته شغلي آموزگاري براي تدريس جذب مدارس مشمول طرح مشاركتي شده‌اند و از آموزش‌هاي لازم براي تدريس نيز برخوردار شده‌اند و نظارت‌هاي انجام يافته نيز حاكي از آن است كه ورود جوانان پرشور و كارآمد و علاقمند به حوزه تعليم و تربيت، نه تنها جايگاه معلمي را تضعيف ننموده است ،  بلكه جايگاه معلمان را ارتقاء بخشيده است.

رئيس سازمان مدارس غيردولتي، توسعه مشاركت هاي مردمي و خانواده به مجوزهاي مربوط به خريد خدمات آموزشي اشاره كرد و افزود: برابر ماده 2 قانون تأسيس مدارس غيردولتي مصوب سال 87 مجلس شوراي اسلامي مجوز تأسيس و اداره مراكز غيردولتي توسط اشخاص حقيقي و حقوقي، برابر ماده 12 همان قانون مجوز اجاره با فروش املاك مازاد بر نياز آموزش و پرورش به مؤسسان مدارس غيردولتي اعطا شده و راهكار1-6 سياست هاي ابلاغي مقا معظم رهبري ، هدف 9 از سند تحول بنيادين، مواد 9 و 13 قانون مديريت خدمات كشوري و بند 2 ماده 13 قانون بودجه  سال 93 بخشي از قوانين و مقرراتي است كه به آموزش وپرورش اجازه داده است تا اقداماتي را در هر استاني چابك سازي و ظرفيت سازي براي تقويت مشاركت هاي مردمي و غيردولتي فراهم كند.

گرد تصريح كرد: شروع فعاليت مدارس در آغاز مهر با معلمان كارآمد و آزموده ، كاهش تراكم كلاس هاي آموزشي مدارس دولتي ، جذب نيروهاي متخصص و كارآمد به منظور انجام فعاليت آموزشي و پرورشي از طريق مؤسسان مدارس غيردولتي، كاهش جذب نيروهاي حق التدريس در آموزش و پرورش، احياي بحث مشاركت و لزوم آن در سياست گذاري آموزش و پرورش باتوجه به اسناد فرادستي،كمك به كاهش نوبت دوم مدارس غيردولتي وتبديل كلاسهاي چندپايه به تك پايه ، ايجاد عدالت آموزشي از طريق مشاركت مؤسسان مدارس غيردولتي در اداره مدارس نقاط محروم و صعب العبور و افزايش پوشش تحصيلي دانش آموزي در مناطق محروم كم برخوردار ، افزايش كيفيت آموزشي و پرورشي در مدارس مشمول طرح مشاركت با استفاده از توان مديريتي مؤسسان موفق مدارس غيردولتي ، ايجاد اشتغال براي فارغ التحصيلان دانشگاهي ومتخصص از طريق مؤسسان مدارس غيردولتي ، بخشي از آثار اجراي طرح بسته حمايتي از مدارس غيردولتي است.

وي در پايان با اشاره به اجراي طرح رتبه بندي مدارس غيردولتي گفت: در تلاش هستيم تا با رفع نواقص طرح قبلي رتبه بندي ( اجراشده در سال هاي 84 تا87) مبتني بر مفاد سند تحول بنيادين، بتوانيم اين طرح را با قوّت بيشتر براي 15 درصد مدارس و آموزشگاه هاي زبان عملياتي كنيم.

استفاده از «مشاركت مردم» در تعليم و تربيت با «خصوصي سازي» دو مقوله جدا هستند

بک لینک رنک 5

عکس

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author