ارسال 240 هزار اثر به دبيرخانه هفتمين جشنواره ملي توليد محتواي الكترونيكي

ارسال 240 هزار اثر به دبيرخانه هفتمين جشنواره ملي توليد محتواي الكترونيكي

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش وپرورش، حجت الاسلام محي الدين بهرام محمديان در اختتاميه هفتمين جشنواره ملي توليد محتواي الكترونيكي كه در مدرسه دارالفنون برگزار شد، اظهاركرد: آموزش وپرورش در طول دولت يازدهم  به يك آرامش و ثبات نسبي رسيده و نبايد با تغيير شرايط از سوي نهادهاي خاص اين آرامش به هم بريزد. باتوجه به اينكه در آستانه بازگشايي مدارس اين آرامش يك ضرورت اجتناب ناپذير براي كل كشور خواهد بود.

وي افزود: همه اركان و نهادهاي خاص بايد به آموزش وپرورش كمك كندو اين وظيفه  به طريق اولي براي نهادهاي قانوني كشور واجب است .

محمديان با بيان اينكه تغيير و تحول در آموزش وپرورش به مانند تأسيس يك بناي فيزيكي نيست، تصريح كرد: آثار و پيامدهاي تغيير و تحول در نظام آموزشي در يك يا دو نسل آينده كشور ديده خواهد شد و به هيچ عنوان نتايج آن در كوتاه مدت به مانند افزوده شدن طبقات زيربناي فيزيكي قابل مشاهده نيست و دراين راه نهادها و دستگاه هاي مختلف كشور بايد به آموزش وپرورش كمك كند.

رئيس سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي ادامه داد: در سال 92 با آغاز به كار دولت يازدهم وزارت آموزش وپرورش ابتدا محتواي  كتاب هاي اول تا ششم ابتدايي  را بازنگري كرد ، پس از آن هرسال براي هر پايه تحصيلي جديد در نظام 3-3-6  كتاب هاي جديد با رويكرد اهداف كلان و خرد آموزشي آماده مي شد و اكنون با استقرار پايه دهم140عنوان كتاب جديد تهيه، توليد و چاپ شده است واين نشان مي دهدكه آموزش وپرورش در درون خود اقدامات زيادي را  در جهت اجرايي شدن سند تحول بنيادين انجام داده است بدون اينكه اين آثار به مانند يك بناي تاريخي  براي مردم قابل مشاهده باشد.

محمديان به ارسال 240 هزار اثر توليد محتواي الكترونيكي به دبيرخانه هفتمين جشنواره ملي رشد اشاره كرد و گفت: بيش از 90 هزار ساعت  زمان به كار داوري اين آثار اختصاص يافته است كه اين حجم كار در كنار برگزاري جشنواره ها، مسابقات و همايش هاي مختلف كه با حضور ميليون ها دانش آموز و مشاركت عموم فرهنگيان در سراسركشور برگزار مي شود نشان از شور و نشاط در آموزش وپرورش و اجرايي شدن اهداف سند تحول بنيادين مي باشد.

رئيس سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي خاطرنشان كرد: بحث گفت و گو در  ميان دانش آموزان و ايجاد فضاي نقد و پرسش گري  در بين  دانش آموزان  نهادينه شده است كه اين از اقدامات  مطلوب آموزش وپرورش  مي باشد.

وي با بيان اينكه اول دوره جشنواره توليد محتواي الكترونيكي در سال 85  با ارسال 76 اثرآغاز شد، اظهار كرد: در سال 86 ، 769 اثر ، در سال 87 ، 3800 اثر و در سال 88، اين آمار به 19 هزار اثر رسيد و پس  چند بار وقفه هفتمين دوره آن در سال 95 با 240 هزار اثر انجام شده است كه اين نشان از اقدام مؤثر آموزش وپرورش در جذب دانش آموزان به فعاليت هاي علمي و پژوهشي دارد.

محمديان با بيان اينكه در نظر داريم تمام محتواهاي الكترونيكي ارائه شده به جشنواره در معرض عمومي قرار دهيم، خاطرنشان كرد:آموزش وپرورش از اين راه قصد دارد بخشي از كارهاي خود را در حوزه توليد محتواي الكترونيكي به استان ها واگذار كند و بايد توليدات اين جشنواره نقطه آغازي  براي استان ها باشد تا بتواند اين توليدات را با كيفيت بالاتر و در حوزه فضاي مجازي  به علاقه مندان ارائه كند.

رئيس سازمان پژوهشي و برنامه آموزشي تصريح كرد: هدايت گري تربيتي آموزشي در حوزه  توليدات محتواي الكترونيكي و استفاده مناسب از فضاي آموزشي از وظايف آموزش وپرورش است، ولي ادامه مسير براي پيشرفت در اين حوزه برعهده دانش آموزان خواهد بود و دراين راه دانش آموزان مي توانند از حمايت هاي معنوي سازمان پژوهش وبرنامه ريزي آموزشي استفاده كند.

گفتني است؛ در پايان اين مراسم پيام وزير آموزش وپرورش به هفتمين جشنواره ملي توليد محتواي الكترونيكي توسط محمد فاضل مشاور وزير و مديركل دفتر وزارتي قرائت شد و از برگزيدگان كشوري اين جشنواره با اهداي لوح سپاس تقدير به عمل آمد.

ارسال 240 هزار اثر به دبيرخانه هفتمين جشنواره ملي توليد محتواي الكترونيكي

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش وپرورش، حجت الاسلام محي الدين بهرام محمديان در اختتاميه هفتمين جشنواره ملي توليد محتواي الكترونيكي كه در مدرسه دارالفنون برگزار شد، اظهاركرد: آموزش وپرورش در طول دولت يازدهم  به يك آرامش و ثبات نسبي رسيده و نبايد با تغيير شرايط از سوي نهادهاي خاص اين آرامش به هم بريزد. باتوجه به اينكه در آستانه بازگشايي مدارس اين آرامش يك ضرورت اجتناب ناپذير براي كل كشور خواهد بود.

وي افزود: همه اركان و نهادهاي خاص بايد به آموزش وپرورش كمك كندو اين وظيفه  به طريق اولي براي نهادهاي قانوني كشور واجب است .

محمديان با بيان اينكه تغيير و تحول در آموزش وپرورش به مانند تأسيس يك بناي فيزيكي نيست، تصريح كرد: آثار و پيامدهاي تغيير و تحول در نظام آموزشي در يك يا دو نسل آينده كشور ديده خواهد شد و به هيچ عنوان نتايج آن در كوتاه مدت به مانند افزوده شدن طبقات زيربناي فيزيكي قابل مشاهده نيست و دراين راه نهادها و دستگاه هاي مختلف كشور بايد به آموزش وپرورش كمك كند.

رئيس سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي ادامه داد: در سال 92 با آغاز به كار دولت يازدهم وزارت آموزش وپرورش ابتدا محتواي  كتاب هاي اول تا ششم ابتدايي  را بازنگري كرد ، پس از آن هرسال براي هر پايه تحصيلي جديد در نظام 3-3-6  كتاب هاي جديد با رويكرد اهداف كلان و خرد آموزشي آماده مي شد و اكنون با استقرار پايه دهم140عنوان كتاب جديد تهيه، توليد و چاپ شده است واين نشان مي دهدكه آموزش وپرورش در درون خود اقدامات زيادي را  در جهت اجرايي شدن سند تحول بنيادين انجام داده است بدون اينكه اين آثار به مانند يك بناي تاريخي  براي مردم قابل مشاهده باشد.

محمديان به ارسال 240 هزار اثر توليد محتواي الكترونيكي به دبيرخانه هفتمين جشنواره ملي رشد اشاره كرد و گفت: بيش از 90 هزار ساعت  زمان به كار داوري اين آثار اختصاص يافته است كه اين حجم كار در كنار برگزاري جشنواره ها، مسابقات و همايش هاي مختلف كه با حضور ميليون ها دانش آموز و مشاركت عموم فرهنگيان در سراسركشور برگزار مي شود نشان از شور و نشاط در آموزش وپرورش و اجرايي شدن اهداف سند تحول بنيادين مي باشد.

رئيس سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي خاطرنشان كرد: بحث گفت و گو در  ميان دانش آموزان و ايجاد فضاي نقد و پرسش گري  در بين  دانش آموزان  نهادينه شده است كه اين از اقدامات  مطلوب آموزش وپرورش  مي باشد.

وي با بيان اينكه اول دوره جشنواره توليد محتواي الكترونيكي در سال 85  با ارسال 76 اثرآغاز شد، اظهار كرد: در سال 86 ، 769 اثر ، در سال 87 ، 3800 اثر و در سال 88، اين آمار به 19 هزار اثر رسيد و پس  چند بار وقفه هفتمين دوره آن در سال 95 با 240 هزار اثر انجام شده است كه اين نشان از اقدام مؤثر آموزش وپرورش در جذب دانش آموزان به فعاليت هاي علمي و پژوهشي دارد.

محمديان با بيان اينكه در نظر داريم تمام محتواهاي الكترونيكي ارائه شده به جشنواره در معرض عمومي قرار دهيم، خاطرنشان كرد:آموزش وپرورش از اين راه قصد دارد بخشي از كارهاي خود را در حوزه توليد محتواي الكترونيكي به استان ها واگذار كند و بايد توليدات اين جشنواره نقطه آغازي  براي استان ها باشد تا بتواند اين توليدات را با كيفيت بالاتر و در حوزه فضاي مجازي  به علاقه مندان ارائه كند.

رئيس سازمان پژوهشي و برنامه آموزشي تصريح كرد: هدايت گري تربيتي آموزشي در حوزه  توليدات محتواي الكترونيكي و استفاده مناسب از فضاي آموزشي از وظايف آموزش وپرورش است، ولي ادامه مسير براي پيشرفت در اين حوزه برعهده دانش آموزان خواهد بود و دراين راه دانش آموزان مي توانند از حمايت هاي معنوي سازمان پژوهش وبرنامه ريزي آموزشي استفاده كند.

گفتني است؛ در پايان اين مراسم پيام وزير آموزش وپرورش به هفتمين جشنواره ملي توليد محتواي الكترونيكي توسط محمد فاضل مشاور وزير و مديركل دفتر وزارتي قرائت شد و از برگزيدگان كشوري اين جشنواره با اهداي لوح سپاس تقدير به عمل آمد.

ارسال 240 هزار اثر به دبيرخانه هفتمين جشنواره ملي توليد محتواي الكترونيكي

میهن دانلود

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author