ارزیابی 208مدرسه ابتدایی مجری طرح تدبیر استان

ارزیابی 208مدرسه ابتدایی مجری طرح تدبیر استان

به گزارش مركز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان ايلام، علی بیرانوند اظهاركرد: ارزیابی نهایی 208  مدرسه ابتدایی مجری طرح تدبیر در راستای تحقق راهبرد ارتقای کیفیت آموزشی و پرورشی، توسط 40 تیم تخصصی در سطح شهرستان ها و مناطق آموزشی استان پایان یافت.

 مدیرکل آموزش وپرورش استان ايلام تصريح کرد: طرح تدبیر دارای هشت فرآیند شامل برنامه ریزی، آموزش و یادگیری، فعالیت های مکمل و فوق برنامه، مشارکت همکاران، اولیا و دانش آموزان، سلامت و ایمنی در مدرسه، اداری و مالی مدرسه، نظارت و ارزیابی و خلاقیت است.

وی خاطرنشان کرد: این طرح به مدیران کمک می‌کند تا با رویکرد بهبود مستمر فرآیندها، با مشارکت عوامل انسانی براساس اهداف، سیاست‌ها، مقررات آموزش و پرورش و شاخص‌ها، نسبت به تدوین برنامه سالانه متناسب با نیازهای مدرسه اقدام کنند و با اجرای برنامه توسط ارکان مختلف مدرسه همراه با ارزیابی مداوم، وضعیت عملکرد مدرسه را بهبود ببخشند.

بیرانوند افزود: این طرح در تمام مدارس دوره ابتدایی استان به غیر از مدارس مجری طرح تعالی مدیریت مدرسه، به اجرا در آمد و مهم‌ترین هدف این طرح، نهادینه‌سازی برنامه محوری، توسعه خود ارزیابی، جلب مشارکت درونی و بیرونی، ‌تقویت فرآیند ارزیابی مستمر و تلاش برای بهبود مستمر کیفیت فرآیندهاست.

مدیرکل آموزش وپرورش استان ايلام بيان كرد: جهت اجرای مطلوب طرح تدبیر در مدارس مجری استان ، فعالیت های نظیر تشکیل کارگاه های آموزشی جهت مدیران و کارشناسان ،بازدید مدیران از مدارس فعال ، تهیه نرم افزار آموزشی و توزیع بین  شهرستان ها ومناطق ، تشکیل تیم های مدارس مجری جهت تبادل تجربیات و… انجام شده است.

ارزیابی 208مدرسه ابتدایی مجری طرح تدبیر استان

به گزارش مركز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان ايلام، علی بیرانوند اظهاركرد: ارزیابی نهایی 208  مدرسه ابتدایی مجری طرح تدبیر در راستای تحقق راهبرد ارتقای کیفیت آموزشی و پرورشی، توسط 40 تیم تخصصی در سطح شهرستان ها و مناطق آموزشی استان پایان یافت.

 مدیرکل آموزش وپرورش استان ايلام تصريح کرد: طرح تدبیر دارای هشت فرآیند شامل برنامه ریزی، آموزش و یادگیری، فعالیت های مکمل و فوق برنامه، مشارکت همکاران، اولیا و دانش آموزان، سلامت و ایمنی در مدرسه، اداری و مالی مدرسه، نظارت و ارزیابی و خلاقیت است.

وی خاطرنشان کرد: این طرح به مدیران کمک می‌کند تا با رویکرد بهبود مستمر فرآیندها، با مشارکت عوامل انسانی براساس اهداف، سیاست‌ها، مقررات آموزش و پرورش و شاخص‌ها، نسبت به تدوین برنامه سالانه متناسب با نیازهای مدرسه اقدام کنند و با اجرای برنامه توسط ارکان مختلف مدرسه همراه با ارزیابی مداوم، وضعیت عملکرد مدرسه را بهبود ببخشند.

بیرانوند افزود: این طرح در تمام مدارس دوره ابتدایی استان به غیر از مدارس مجری طرح تعالی مدیریت مدرسه، به اجرا در آمد و مهم‌ترین هدف این طرح، نهادینه‌سازی برنامه محوری، توسعه خود ارزیابی، جلب مشارکت درونی و بیرونی، ‌تقویت فرآیند ارزیابی مستمر و تلاش برای بهبود مستمر کیفیت فرآیندهاست.

مدیرکل آموزش وپرورش استان ايلام بيان كرد: جهت اجرای مطلوب طرح تدبیر در مدارس مجری استان ، فعالیت های نظیر تشکیل کارگاه های آموزشی جهت مدیران و کارشناسان ،بازدید مدیران از مدارس فعال ، تهیه نرم افزار آموزشی و توزیع بین  شهرستان ها ومناطق ، تشکیل تیم های مدارس مجری جهت تبادل تجربیات و… انجام شده است.

ارزیابی 208مدرسه ابتدایی مجری طرح تدبیر استان

موسیقی

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author