اردگاه فرهنگی تربیتی امام زمان (عج) ،هدیه ویژه رییس جمهوربه آموزش وپرورش استان سمنان

اردگاه فرهنگی تربیتی امام زمان (عج) ،هدیه ویژه رییس جمهوربه آموزش وپرورش استان سمنان

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش، علي اصغر فاني، باتبریک ایام ماه مبارک رجب ومیلادباسعادت امام علی (ع) اظهارکرد: سلام گرم رییس جمهوروهیات دولت رابه شمامردم شریف مهدیشهر ابلاغ میکنم و عذرخواه عدم حضورایشان به این شهرستان هستم.

وی بابیان این که دولت یازدهم واجد دوویژگی راستگویی وپاکدستی است تصریح کرد: این دولت به تمام وعده های انتخاباتی خودبرحسب شرایط و اولویت ها پای بند بوده و به آن عمل می کند واین دو ویژگی لازمه تداوم انقلاب اسلامی خواهدبود.

عضوکابینه تدبیروامید به تشریح عملکرد دولت در دوسال ونیم گذشته پرداخت وتصریح کرد: امروزجایگاه ایران درسطح بین الملل ومقابله باترفند ایران هراسی واسلام هراسی ممتاز بوده است و تداوم سفرهای هیات های اقتصادی سیاسی وصنعتی به ایران ودعوت از سران و فعالان اقتصادی ایرانی به کشورهای توسعه یافته شاهدی براین مدعاست که توانسته نقشه های شوم دشمنان را نقش برآب کند.

فانی ادامه داد: قدرتمندان جهان به این نتیجه رسیده اندکه حل مشکلات منطقه ای وجهانی بدون مشارکت جمهوری اسلامی ایران میسرنیست واین نشان می دهد که دولت دربخش سیاست خارجی ازموفقیت های  بالایی برخوردار است.

وزیرآموزش وپروش با اشاره به تورم افسارگسیخته درسال های ۹۱ و۹۲ ،خاطرنشان کرد: تورم بالای ۴۰ درصد درآن سال ها باتدبیر دولت به کمتراز۱۲ درصد رسیده ودولت تلاش می کندعلاوه برکاهش تورم بحث خروج از رکود را پیگیری کند و دراین امر حمایت از تولید داخلی ورونق اقتصاد بخش دولتی وهمچنین حمایت های رهبری تاثیر ویژه ای داشته است.

وی بابیان این که درحال حاضر کشور ازآرامش برخورداراست،عنوان کرد: فعالیت های اقتصادی اجتماعی وسیاسی درسایه امنیت به مردم آرامش میدهد ومی تواندباعث پویایی پیشرفت ونوآوری دراقتصاد وسیاست وعاملی درراستای جذب سرمایه گذاری داخلی وخارجی رافراهم کند.

عضوکابینه تدبیروامید تصریح کرد: با اجرای طرح سلامت درکشور شاهدرونق دربیمه همگانی،فراهم شدن امکان درمانی وتوسعه شبکه های درمانی وبهداشتی درکل کشوربودیم.

وی به دستاوردهای نظام تعلیم وتربیت در دولت یازدهم اشاره کردوافزود: درحال حاضر بیش از۶۷ درصد فضاهای آموزشی کشورایمن است ودولت مصمم است تا پایان برنامه ششم توسعه ،همه فضاهای کشور را استانداردکند.

فانی بابیان این که سال۹۴ ازلحاظ مالی برای آموزش وپرورش بسیاربغرنج بود،گفت: با وجود تنگناهای مختلف مالی،آموزش وپروش موفق شد یک میلیون و۵۸۰ هزارمترمربع درقالب ۱۱هزار و۴۰۰ کلاس درس را به مجموعه فضاهای آموزشی کشوراضافه کند و این درحالیست که بیش از ۸۰۰ میلیاردتومان ازتعهدات خیرین درسال۹۴ استفاده شد.

وزیرآموزش وپروش ادامه داد: درطول فعالیت دولت یازدهم ،تمام شاخص های آموزشی رشدقابل قبولی داشته است به گونه ای که پوشش تحصیلی دردوره ابتدایی،متوسطه اول و دوم به ترتیب به بیش از ۹۹، ۹۴ و ۸۲ درصد رسیده است و این درحالیست که دراستان سیستان وبلوچستان دردوسال اخیر با اجرای مراجعه خانه به خانه توسط مسئولین استان بیش از ۷۱ هزار کودک لازم التعلیم به مدارس وکلاس های درس بازگشتند که کار ارزشمند وبزرگی محسوب می شود.

فانی با اشاره به طراحی وتصویب ۱۰ ساله سندتحول بنیادین درآموزش وپرورش،اظهارکرد: مصمم هستیم درطول اجرای برنامه های ششم و درادامه اجراي برنامه هاي هفتم توسعه کشور ابعادمختلف سندتحول بنیادین را اجرایی کنیم وقطعا با این اقدام بسیاری ازخلاهای نظام آموزشی کشور مرتفع خواهدشد.

فانی خاطرنشان کرد: در برنامه ریزی سفر به استان سمنان درهیات دولت ،خرید اردوگاه فرهنگی تربیتی امام زمان(عج) ازمحل اعتبارات سفر رییس جمهور و احداث یک باب واحدآموزشی درشهرستان مهدیشهر به عنوان هدیه ویژه رییس جمهور به آموزش وپروش استان تصویب شد ومی تواند مورداستفاده دانش آموزان وفرهنگیان قرارگیرد.

اردگاه فرهنگی تربیتی امام زمان (عج) ،هدیه ویژه رییس جمهوربه آموزش وپرورش استان سمنان

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش، علي اصغر فاني، باتبریک ایام ماه مبارک رجب ومیلادباسعادت امام علی (ع) اظهارکرد: سلام گرم رییس جمهوروهیات دولت رابه شمامردم شریف مهدیشهر ابلاغ میکنم و عذرخواه عدم حضورایشان به این شهرستان هستم.

وی بابیان این که دولت یازدهم واجد دوویژگی راستگویی وپاکدستی است تصریح کرد: این دولت به تمام وعده های انتخاباتی خودبرحسب شرایط و اولویت ها پای بند بوده و به آن عمل می کند واین دو ویژگی لازمه تداوم انقلاب اسلامی خواهدبود.

عضوکابینه تدبیروامید به تشریح عملکرد دولت در دوسال ونیم گذشته پرداخت وتصریح کرد: امروزجایگاه ایران درسطح بین الملل ومقابله باترفند ایران هراسی واسلام هراسی ممتاز بوده است و تداوم سفرهای هیات های اقتصادی سیاسی وصنعتی به ایران ودعوت از سران و فعالان اقتصادی ایرانی به کشورهای توسعه یافته شاهدی براین مدعاست که توانسته نقشه های شوم دشمنان را نقش برآب کند.

فانی ادامه داد: قدرتمندان جهان به این نتیجه رسیده اندکه حل مشکلات منطقه ای وجهانی بدون مشارکت جمهوری اسلامی ایران میسرنیست واین نشان می دهد که دولت دربخش سیاست خارجی ازموفقیت های  بالایی برخوردار است.

وزیرآموزش وپروش با اشاره به تورم افسارگسیخته درسال های ۹۱ و۹۲ ،خاطرنشان کرد: تورم بالای ۴۰ درصد درآن سال ها باتدبیر دولت به کمتراز۱۲ درصد رسیده ودولت تلاش می کندعلاوه برکاهش تورم بحث خروج از رکود را پیگیری کند و دراین امر حمایت از تولید داخلی ورونق اقتصاد بخش دولتی وهمچنین حمایت های رهبری تاثیر ویژه ای داشته است.

وی بابیان این که درحال حاضر کشور ازآرامش برخورداراست،عنوان کرد: فعالیت های اقتصادی اجتماعی وسیاسی درسایه امنیت به مردم آرامش میدهد ومی تواندباعث پویایی پیشرفت ونوآوری دراقتصاد وسیاست وعاملی درراستای جذب سرمایه گذاری داخلی وخارجی رافراهم کند.

عضوکابینه تدبیروامید تصریح کرد: با اجرای طرح سلامت درکشور شاهدرونق دربیمه همگانی،فراهم شدن امکان درمانی وتوسعه شبکه های درمانی وبهداشتی درکل کشوربودیم.

وی به دستاوردهای نظام تعلیم وتربیت در دولت یازدهم اشاره کردوافزود: درحال حاضر بیش از۶۷ درصد فضاهای آموزشی کشورایمن است ودولت مصمم است تا پایان برنامه ششم توسعه ،همه فضاهای کشور را استانداردکند.

فانی بابیان این که سال۹۴ ازلحاظ مالی برای آموزش وپرورش بسیاربغرنج بود،گفت: با وجود تنگناهای مختلف مالی،آموزش وپروش موفق شد یک میلیون و۵۸۰ هزارمترمربع درقالب ۱۱هزار و۴۰۰ کلاس درس را به مجموعه فضاهای آموزشی کشوراضافه کند و این درحالیست که بیش از ۸۰۰ میلیاردتومان ازتعهدات خیرین درسال۹۴ استفاده شد.

وزیرآموزش وپروش ادامه داد: درطول فعالیت دولت یازدهم ،تمام شاخص های آموزشی رشدقابل قبولی داشته است به گونه ای که پوشش تحصیلی دردوره ابتدایی،متوسطه اول و دوم به ترتیب به بیش از ۹۹، ۹۴ و ۸۲ درصد رسیده است و این درحالیست که دراستان سیستان وبلوچستان دردوسال اخیر با اجرای مراجعه خانه به خانه توسط مسئولین استان بیش از ۷۱ هزار کودک لازم التعلیم به مدارس وکلاس های درس بازگشتند که کار ارزشمند وبزرگی محسوب می شود.

فانی با اشاره به طراحی وتصویب ۱۰ ساله سندتحول بنیادین درآموزش وپرورش،اظهارکرد: مصمم هستیم درطول اجرای برنامه های ششم و درادامه اجراي برنامه هاي هفتم توسعه کشور ابعادمختلف سندتحول بنیادین را اجرایی کنیم وقطعا با این اقدام بسیاری ازخلاهای نظام آموزشی کشور مرتفع خواهدشد.

فانی خاطرنشان کرد: در برنامه ریزی سفر به استان سمنان درهیات دولت ،خرید اردوگاه فرهنگی تربیتی امام زمان(عج) ازمحل اعتبارات سفر رییس جمهور و احداث یک باب واحدآموزشی درشهرستان مهدیشهر به عنوان هدیه ویژه رییس جمهور به آموزش وپروش استان تصویب شد ومی تواند مورداستفاده دانش آموزان وفرهنگیان قرارگیرد.

اردگاه فرهنگی تربیتی امام زمان (عج) ،هدیه ویژه رییس جمهوربه آموزش وپرورش استان سمنان

خرید بک لینک

فانتزی

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author