ارتباط همه فعالیت های آموزش و پرورش با هدایت تحصیلی دانش آموزان

ارتباط همه فعالیت های آموزش و پرورش با هدایت تحصیلی دانش آموزان

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان فارس، عظیم محبي در اولين كنگره مشاوره و هدايت تحصيلي استان فارس در جمع مديران و مشاورين مدارس اظهاركرد : ماموريت دردوره متوسطه اول عوض شده و هدايت تحصيلي تابع سياست هاي كلان و اجرايي كشور و متناسب با سياست هاي اشتغال، اقتصاد مقاومتي، تحول در آموزش و پرورش با تاكيد بر توليد صادرات غير نفتي،  توسعه گردشگري و جذب توريسم است.

مدیرکل دفترآموزش متوسطه دوره اول وزارت آموزش و پرورش با اشاره به اينكه مولفه نيازهاي شغلي كشوردر واقع چترهدايت تحصيلي است كه ما را هدايت مي نمايد كه چگونه برنامه ريزي كنيم تصريح كرد : هدايت تحصيلي با همه مولفه هاي آموزشي و پرورشي درهم تنيده است و برقراري ارتباط همه فعاليت هاي آموزشي و پرورشي با هدايت تحصيلي شاه بيت برنامه هاي درسي است براي هدايت تحصيلي .

وي با تاكيدبر اينكه هدايت تحصيلي در معناي وسيع خود از ابتدايي آغاز مي شود و رويكردي فرايندي دارد خاطرنشان كرد:  هريك از برنامه هاي درسي با استعداد، رشته، مشاغل آينده در ارتباط است به ويژه درس كار و فناوري، فرهنگ و هنر، تفكر و سبك زندگي  و… با بحث هدايت تحصيلي ارتباط زيادي دارند .

محبي افزود: از اين پس انجام فعاليت هاي پرورشي، علمي و پژوهشي  در دوره اول متوسطه از جمله برگزاري اردوها، جشنواره جوان خوارزمي و … همه در راستاي استعداد يابي و هدايت تحصيلي بوده و تدريس و ارزشيابي ها پژوهش محور خواهند بود.

 مديركل دفترآموزش متوسطه دوره اول وزارت آموزش و پرورش با تاكيد بر اينكه بايد اين نكات ريز فرهنگ سازي بشوند افزود : بر اساس آيين نامه جديد هدايت تحصيلي و شغلي دانش آموزان، نيازهاي شغلي و استعداد در بخش برنامه هاي درسي سنجيده مي شود و نوع امتحانات هم مي تواند دراين امردخيل باشد .

وي با تاكيد بر نقش خانواده ها درانجام صحيح و موفق هدايت تحصيلي و ارائه مشاوره شغلي به دانش آموزان افزود : براي اجراي مناسب اين طرح نقش والدين مورد تاكيد است و به آموزش خانواده  در اين خصوص و فرهنگ سازي در جامعه توجه شده است.

محبي اظهاركرد : همه بخش هاي وزارتخانه براي انجام يك كار علمي تر براي سال آينده بسيج شده اند و سعي شده اولويت در رابطه با هدايت تحصيلي باشد.

ارتباط همه فعالیت های آموزش و پرورش با هدایت تحصیلی دانش آموزان

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان فارس، عظیم محبي در اولين كنگره مشاوره و هدايت تحصيلي استان فارس در جمع مديران و مشاورين مدارس اظهاركرد : ماموريت دردوره متوسطه اول عوض شده و هدايت تحصيلي تابع سياست هاي كلان و اجرايي كشور و متناسب با سياست هاي اشتغال، اقتصاد مقاومتي، تحول در آموزش و پرورش با تاكيد بر توليد صادرات غير نفتي،  توسعه گردشگري و جذب توريسم است.

مدیرکل دفترآموزش متوسطه دوره اول وزارت آموزش و پرورش با اشاره به اينكه مولفه نيازهاي شغلي كشوردر واقع چترهدايت تحصيلي است كه ما را هدايت مي نمايد كه چگونه برنامه ريزي كنيم تصريح كرد : هدايت تحصيلي با همه مولفه هاي آموزشي و پرورشي درهم تنيده است و برقراري ارتباط همه فعاليت هاي آموزشي و پرورشي با هدايت تحصيلي شاه بيت برنامه هاي درسي است براي هدايت تحصيلي .

وي با تاكيدبر اينكه هدايت تحصيلي در معناي وسيع خود از ابتدايي آغاز مي شود و رويكردي فرايندي دارد خاطرنشان كرد:  هريك از برنامه هاي درسي با استعداد، رشته، مشاغل آينده در ارتباط است به ويژه درس كار و فناوري، فرهنگ و هنر، تفكر و سبك زندگي  و… با بحث هدايت تحصيلي ارتباط زيادي دارند .

محبي افزود: از اين پس انجام فعاليت هاي پرورشي، علمي و پژوهشي  در دوره اول متوسطه از جمله برگزاري اردوها، جشنواره جوان خوارزمي و … همه در راستاي استعداد يابي و هدايت تحصيلي بوده و تدريس و ارزشيابي ها پژوهش محور خواهند بود.

 مديركل دفترآموزش متوسطه دوره اول وزارت آموزش و پرورش با تاكيد بر اينكه بايد اين نكات ريز فرهنگ سازي بشوند افزود : بر اساس آيين نامه جديد هدايت تحصيلي و شغلي دانش آموزان، نيازهاي شغلي و استعداد در بخش برنامه هاي درسي سنجيده مي شود و نوع امتحانات هم مي تواند دراين امردخيل باشد .

وي با تاكيد بر نقش خانواده ها درانجام صحيح و موفق هدايت تحصيلي و ارائه مشاوره شغلي به دانش آموزان افزود : براي اجراي مناسب اين طرح نقش والدين مورد تاكيد است و به آموزش خانواده  در اين خصوص و فرهنگ سازي در جامعه توجه شده است.

محبي اظهاركرد : همه بخش هاي وزارتخانه براي انجام يك كار علمي تر براي سال آينده بسيج شده اند و سعي شده اولويت در رابطه با هدايت تحصيلي باشد.

ارتباط همه فعالیت های آموزش و پرورش با هدایت تحصیلی دانش آموزان

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author