اداره دستگاه تعليم و تربيت نيازمند مديراني با دانش تخصصي و صلاحيت حرفه اي است

اداره دستگاه تعليم و تربيت نيازمند مديراني با دانش تخصصي و صلاحيت حرفه اي است

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان لرستان، گودرز کریمی فر  بر دانش تخصصی و صلاحیت حرفه ای مدیران تاکید کرد و افزود : آموزش و پرورش دستگاهی حساس ،ظریف، پیچیده  و پهن پیکر است که جایگاهی مهم و ویژه دارد و مدیریت در این دستگاه هم شرایط و زیر ساخت هایی دارد که باید توسط  مدیرانی لایق ،برتر و سرتر اداره شود تا بتوانند فرهنگی زیبا و تاثیر گذار را در جامعه نهادینه کنند.

وی داشتن برنامه کوتاه مدت ،میان مدت و بلند مدت را برای توفیق مدیران لازم و ضروری برشمرد و تاکید کرد  :  در برنامه ها باید جامعه هدف ،هدف گذاری و اهداف کمی و کیفی را دقیق در نظر گرفت تا بتوان مسیر موفقیت را با اطمینان طی کرد .

کریمی فر شاخص دوم مدیریت را داشتن ظاهری مرتب و آراسته عنوان کرد و گفت : غرورشغلی هم مولفه دیگری است که باید مدیران آن را  در خود تقویت کنند.

وی ادامه داد : شکی نیست که آموزش و پرورش در مقایسه با سایر دستگاهها ویژگی خاصی دارد  و برای پیش بردن اهداف باید از غرور شغلی و التهاب خاص هیجانی  برخورداربود و به شغل و موقعیت خود افتخار کرد . وی بر این نکته پای فشرد که باید اعتبار ،ارزش و جایگاه مهم آموزش و پرورش را در نظر داشت و آن را در جامعه  تقویت کرد .

مدیر کل آموزش و پرورش لرستان در ادامه بر مهارت در ارتباطات تاکید کرد و افزود : یک مدیر باید هنر برقراري ارتباطات، دريافت اطلاعات و كسب اعتماد را  داشته باشد واز آن برای رسیدن به اهداف استفاده کند .

کریمی فر صداقت و صراحت را ویژگی دیگر مدیران برتر برشمرد و گفت : مدیری در آموزش و پرورش موفق است که صادق و صریح الهجه باشد .

وی دارا بودن حافظه خوب و کیاست را در پیشبرد اهداف مدیران مهم برشمرد و گفت : مدیران باید در مهندسی اذهان  دیگران توفیق حاصل کنند و توانایی مواجهه با کارهای بزرگ را داشته باشند .

وی مدیریت بحران و توانایی حل مسائل سنگین را ویژگی دیگران مدیران برتر برشمرد و گفت : تصمیمات عاقلانه و دوری از تصمبمات احساسی ما را در مدیریت علمی و منطقی کمک می کند و از بحران سخت  عبور می دهد .

کریمی فر در ادامه به داشتن اعتماد به نفس و غلبه بر ترس تاکید کرد و گفت : پس از اتخاذ تصمیمات عاقلانه باید با شجاعت بر انجام کارها تاکید کرد .

وی تصریح کرد : دوراندیشی و ریسک پذیری مدیران را کمک می کند تا بتوانند برنامه ها را به درستی پیش ببرد .نقد پذیری و داشتن صعه صدر نکته دیگری بود که مدیرکل آموزش و پرورش بر آن تاکید کرد و گفت : باید از نقدهای سازنده هراسی به دل  راه نداد و با پذیرش نقدهای منطقی و سازنده  رو به جلو حرکت کرد . کریمی فر اضافه کرد : ممکن است در نقدها نکات و کلید واژه هایی باشد که بتوانند تغییری در تصمیمات مدیریتی ما ایجاد کند .

وی در ادامه به  ایجاد انرژی مثبت هم اشاره کرد و بر برنامه محوری ،پژوهش مداری و اخلاق گرایی در آموزش و پرورش لرستان تاکید کرد .

وی از مدیران و روسای آموزش و پرورش خواست تا در ساماندهی بهینه نیروی انسانی و ارتقاء کیفیت آموزشی عالمانه و هوشمندانه حرکت کنند و مطابق برنامه ریزی حرکت کنند .

کریمی فر همچنین بر ارتقاء میانگین نمرات نهایی و ارتقاء جایگاه لرستان در کنکور سراسری تاکید کرد و گفت : توجه به المپیادهای علمی ،جشنواره ها  وآزمون های پیشرفت تحصیلی می تواند دانش آموزان را در مسیر موفقیت و رشد علمی کمک کند.

وی بر مدیریت  هزینه ها و اعتبارات هم تاکید کرد و گفت : باید از اعتبارات مالی به بهترین نحو استفاده کرد و از حداقل منابع مالی ،حداکثر بهره برداری را  کسب کرد . 

اداره دستگاه تعليم و تربيت نيازمند مديراني با دانش تخصصي و صلاحيت حرفه اي است

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان لرستان، گودرز کریمی فر  بر دانش تخصصی و صلاحیت حرفه ای مدیران تاکید کرد و افزود : آموزش و پرورش دستگاهی حساس ،ظریف، پیچیده  و پهن پیکر است که جایگاهی مهم و ویژه دارد و مدیریت در این دستگاه هم شرایط و زیر ساخت هایی دارد که باید توسط  مدیرانی لایق ،برتر و سرتر اداره شود تا بتوانند فرهنگی زیبا و تاثیر گذار را در جامعه نهادینه کنند.

وی داشتن برنامه کوتاه مدت ،میان مدت و بلند مدت را برای توفیق مدیران لازم و ضروری برشمرد و تاکید کرد  :  در برنامه ها باید جامعه هدف ،هدف گذاری و اهداف کمی و کیفی را دقیق در نظر گرفت تا بتوان مسیر موفقیت را با اطمینان طی کرد .

کریمی فر شاخص دوم مدیریت را داشتن ظاهری مرتب و آراسته عنوان کرد و گفت : غرورشغلی هم مولفه دیگری است که باید مدیران آن را  در خود تقویت کنند.

وی ادامه داد : شکی نیست که آموزش و پرورش در مقایسه با سایر دستگاهها ویژگی خاصی دارد  و برای پیش بردن اهداف باید از غرور شغلی و التهاب خاص هیجانی  برخورداربود و به شغل و موقعیت خود افتخار کرد . وی بر این نکته پای فشرد که باید اعتبار ،ارزش و جایگاه مهم آموزش و پرورش را در نظر داشت و آن را در جامعه  تقویت کرد .

مدیر کل آموزش و پرورش لرستان در ادامه بر مهارت در ارتباطات تاکید کرد و افزود : یک مدیر باید هنر برقراري ارتباطات، دريافت اطلاعات و كسب اعتماد را  داشته باشد واز آن برای رسیدن به اهداف استفاده کند .

کریمی فر صداقت و صراحت را ویژگی دیگر مدیران برتر برشمرد و گفت : مدیری در آموزش و پرورش موفق است که صادق و صریح الهجه باشد .

وی دارا بودن حافظه خوب و کیاست را در پیشبرد اهداف مدیران مهم برشمرد و گفت : مدیران باید در مهندسی اذهان  دیگران توفیق حاصل کنند و توانایی مواجهه با کارهای بزرگ را داشته باشند .

وی مدیریت بحران و توانایی حل مسائل سنگین را ویژگی دیگران مدیران برتر برشمرد و گفت : تصمیمات عاقلانه و دوری از تصمبمات احساسی ما را در مدیریت علمی و منطقی کمک می کند و از بحران سخت  عبور می دهد .

کریمی فر در ادامه به داشتن اعتماد به نفس و غلبه بر ترس تاکید کرد و گفت : پس از اتخاذ تصمیمات عاقلانه باید با شجاعت بر انجام کارها تاکید کرد .

وی تصریح کرد : دوراندیشی و ریسک پذیری مدیران را کمک می کند تا بتوانند برنامه ها را به درستی پیش ببرد .نقد پذیری و داشتن صعه صدر نکته دیگری بود که مدیرکل آموزش و پرورش بر آن تاکید کرد و گفت : باید از نقدهای سازنده هراسی به دل  راه نداد و با پذیرش نقدهای منطقی و سازنده  رو به جلو حرکت کرد . کریمی فر اضافه کرد : ممکن است در نقدها نکات و کلید واژه هایی باشد که بتوانند تغییری در تصمیمات مدیریتی ما ایجاد کند .

وی در ادامه به  ایجاد انرژی مثبت هم اشاره کرد و بر برنامه محوری ،پژوهش مداری و اخلاق گرایی در آموزش و پرورش لرستان تاکید کرد .

وی از مدیران و روسای آموزش و پرورش خواست تا در ساماندهی بهینه نیروی انسانی و ارتقاء کیفیت آموزشی عالمانه و هوشمندانه حرکت کنند و مطابق برنامه ریزی حرکت کنند .

کریمی فر همچنین بر ارتقاء میانگین نمرات نهایی و ارتقاء جایگاه لرستان در کنکور سراسری تاکید کرد و گفت : توجه به المپیادهای علمی ،جشنواره ها  وآزمون های پیشرفت تحصیلی می تواند دانش آموزان را در مسیر موفقیت و رشد علمی کمک کند.

وی بر مدیریت  هزینه ها و اعتبارات هم تاکید کرد و گفت : باید از اعتبارات مالی به بهترین نحو استفاده کرد و از حداقل منابع مالی ،حداکثر بهره برداری را  کسب کرد . 

اداره دستگاه تعليم و تربيت نيازمند مديراني با دانش تخصصي و صلاحيت حرفه اي است

خرید بک لینک

ganool review

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author